Vuosista Eedenistä Aabrahamiin

Vanhan Testamentin tekstiversioissa on jonkin verran eroavaisuuksia kun pyritään arvioimaan ajanjaksoja Eedenistä Aadamin luomisesta Aabrahamiin. Sekä masoreettisen tekstin että Septuagintan mukaan patriarkkojen eli Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin linjan aloitusajankohdaksi saadaan noin 2100 e.Kr. Eroavaisuudet aikaskaaloissa kohdistuvat tätä edeltävään aikakauteen. Teologian tohtori Uuras Saarnivaara vertaili masoreettisen tekstin ja Septuagintan välistä eroa Aadamin luomisesta Aabrahamin aikaan ja totesi eron olevan 1566 vuotta näissä kahdessa tekstiversiossa.

Masoreettinen teksti on mm. kuolleen meren kirjakäärö -löytöihin pohjautuva versio, jota myös Jeesuksen ajan ja toimialueen juutalaiset eniten käyttivät. Masoreettinen teksti on kirjoitettu hebreaksi ja arameaksi. Septuaginta (tai LXX), on saanut nimensä siitä että tradition mukaan 70 miestä käänsi aikoinaan Mooseksen kirjat kreikaksi. Kolmas, yleisesti ottaen kuitenkin vähemmän merkittävä versio VT:stä on ns. Samarialainen Pentateukki.

Eräs merkittävimpiä aiheen tutkijoita on ollut Irlannin arkkipiispa James Ussher (1581-1656), jonka perehtyneisyys aiheeseen ja antiikin ajan dokumentteja sisältänyt tutkimuskirjasto oli aikanaan vertaansa vailla. Valitettavasti tämä kirjasto paloi, kuten niin monelle muullekin merkittävälle kirjastolle on aikojen saatossa käynyt. Ussher laski Aadamin luomisen ajankohdaksi 4004 e.Kr. Martti Luther sai ajankohdaksi 3960 e.Kr. ja kirkkoisä Augustinuksen mukaan maailma luotiin 5199 e.Kr.

Siitä, puuttuuko Raamatun sukuluetteloista nimiä sukupolvien ketjuissa, on erilaisia näkemyksiä. Mikäli puuttuu, tämä luonnollisesti venyttää aikaskaalaa. Jotkut VT:n tutkijat kuten teologian tohtori Samuel J. Schultz huomauttavatkin, että laveimmalla tulkintatavalla vedenpaisumuksen ajankohta voitaisiin asettaa niinkin kauas kuin noin 10 000 e.Kr. paikkeille saakka. Kuitenkin myös mainittu Schultz näkee Aabrahamin kauden alkaneen noin 2100 e. Kr. joten eriävät näkemykset koskevat tätä edeltävää aikaa.

Eräs merkittävä kysymys on myös itse maapallon luomisen ajankohta. Esim. Patmos-säätiön Leo Meller asettuu julkisesti sen näkemyksen taakse, jossa Aadamin luomiseen huipentuva 1. Mooseksen kirjan luomiskertomus ajoittuisi edellä mainitun Ussherin laskujen mukaiseen aikaskaalaan eli masoreettisen tekstiversion mukaisesti ilman sukupolviketjujen vaillinaisuuksia noin 6000 vuoden päähän nykypäivästä. Toisaalta Meller asettuu sen näkemyksen taakse, jonka mukaan Maa planeettana olisi ollut olemassa jo ennen 1 Moos. 1:1.

Eedenistä Aabrahamiin välisen aikakauden kesto näyttää merkittävimpien tekstiuskollisten teologien näkemyksissä asettuvan välille 1900 - reilut 10 000 vuotta. Johtopäätöksenä voisi mainita että tulkintaeroista huolimatta Aadamin luomisen ja nykypäivän välissä liikutaan joka tapauksessa joidenkin tuhansien vuosien aikaskaalassa. Lisää aiheesta mm. Mauno Peltosella 1 ja 2.
Perusteet.tk