Julkaistu Suomen Viikkolehdessä 1/2012 ja Seinäjoen Vapaaseurakunnan Seurakuntaviestissä marraskuu/2011.


Tiede todistaa Jumalan Sanan todellisuuden -Geneettinen entropia
FM Jan Nummensalo

Room 8:19-21 Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen.

Genetiikan (perinnöllisyystieteen) tutkija, professori J.C. Sanford uskaltautui loppuvaiheessa uraansa pelonsekaisin tuntein tutkimaan oman alansa, perinnöllisyystieteen vastausta ihmiskunnan tulevaisuuteen. Hän hämmästyi joutuessaan havaitsemaan, että haitalliset mutaatiot dominoivat ylivoimaisesti ihmisen perimää. Kehittymisen sijaan ihmiskunta heikkenee perimältään vuosisadasta ja -tuhannesta toiseen. Sen sijaan että mutaatiot ja luonnonvalinta voisivat auttaa ihmiskuntaa kehittymään yhä paremmiksi, ne tuomitsevatkin koko ihmislajin haipumaan katoavaisuuteen ja kohti lopullista tuhoa.

Room 8:22-23 Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi.

Kirjassaan Genetic Entropy & the Mystery of the Genome (suom. Geneettinen entropia ja genomin mysteeri) Sanford tuo esiin tutkimustuloksensa. Sanford kertoo hämmästyneensä kehitysopin eli evoluutioteorian täydellistä kykenemättömyyttä vastata hankaliin kysymyksiin. Hän katsoo velvollisuudekseen tuoda esiin evoluutioteorian täydellisen aseettomuuden kriittisten kysymysten edessä, sillä teoriaa markkinoidaan lujasti totuutena, mitä se ei kuitenkaan ole. Ei ole vain todennäköistä, vaan on täysin selvää, että materialistinen naturalismi on tieteellisesti katsoen tiensä päässä. Maailmankuulu biokemisti Michael Behe toteaa arvioidessaan professori Sanfordin kirjaa: ”Hän (Sanford) osoittaa, että sen lisäksi että darvinismilla ei ole vastauksia selittääkseen miten informaatio on tullut genomiin (Behen oma erikoisalue), sillä ei ole vastausta edes siihen, miten tuo informaatio voisi pysyä siellä.”

Sanford kertoo kirjassaan evoluutioteorian olevan tieteellisen maailmankuvan pyhä lehmä, jota ei saisi kritisoida. Kuitenkin, jos Jumala olisi turha ja evoluutioteoria totta, se tarkoittaisi että olisimme vain kasa merkityksettömiä molekyylejä ilman tarkoitusta. Sanford näkee evoluutioteorian yhtenä kaikkein vaarallisimmista ja tuhoisimmista maailmankatsomuksellisista opeista mitä on koskaan keksitty ja katsoo, että sillä on ollut katastrofaalinen vaikutus lukemattomien ihmisten käsitykseen elämästä ja yksilöiden arvosta, johtaen kulttuuria kohti rappiota. Hän neuvookin ihmisiä laittamaan toivonsa Jumalan ainoaan Poikaan, Jeesukseen, jolla on vastaus maailman ongelmiin ja joka voi pelastaa meidät alennustilastamme ikuiseen elämään.

Fil 3:20-21 Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken

Raamatun mukaan syntiinlankeemus johti maailmaan joka on pahan vallassa (1 Joh.5:19) , mutta Jumalan pelastussuunnitelma etenee kohti loppuaan, jossa kaikki entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut (Ilm. 21:1-5). Pysy Jeesuksessa, edessäpäin siintää loistava tulevaisuus!!

Lisää aiheesta:

Genetic Entropy, the mystery of the genome, J.C.Sanford, 2006 ja uudemmat painokset
www.perusteet.tk, linkit suomenkieliseen opetusvideoon ja Dein radio-ohjelmaan aiheesta
Koulubiologian analyysi, evoluutio-opetus puntarissa, lääkäri Mikko Tuuliranta 2011

Perusteet.tk