Artikkeli Seurakuntaviestissä Joulukuu 2010.

Homoteologinen keskustelu hämmentää

Homoseksuaalisuudesta on keskusteltu runsaasti suomalaisessa yhteiskunnassa koko syksy 2010 lähinnä luterilaisen kirkon sisällä. Koska luterilainen kirkko on kuitenkin varsin merkittävä kirkkokunta Suomessa, on ehkä paikallaan ottaa kantaa kysymykseen myös Vapaakirkon piirissä, sillä käyty keskustelu ei varmasti ole jäänyt keneltäkään huomaamatta.

Keskustelua on riittänyt runsaasti yksinkertaisesta kysymyksestä: ”Onko homoseksuaalisuus synti?” Mitä Jumala ajattelee homoseksuaalisen taipumuksen toteuttamisesta? Vaikka tässä artikkelissa käsitelläänkin asian teologista puolta, tulee silti aina muistaa, että asioiden takana on aina myös ihminen, joille nämä saattavat olla raskaita ja vaikeita asioita. Peruskysymys on silti käsittää aluksi, mikä oikeastaan on Jumalan tahto asiassa.

Homomyönteisyydestä puuttuu teologinen pohja

Homokeskusteluun liittyen Piispa Riekkinen totesi marraskuun kirkolliskokouksen yhteydessä, että ”Raamatun käskyt ovat välillä ristiriidassa. Silloin voittaa rakkaus”.1 Homokysymyksen käsittelyssä ei kuitenkaan ole Raamatun sisällä mitään ristiriitaa, mikä on hyvin tiedossa. Niin Uudessa kuin Vanhassa Testamentissa on johdonmukaisesti aina homoseksuaalisuutta käsiteltäessä nähty se ykskantaan syntinä. Tämä on myös aina ollut ylivoimaisen dominoiva näkemys kristillisessä kirkossa ja on sitä maailmanlaajuisesti katsoen edelleen. Raamatussa ehkä selkein asiaa koskeva osuus löytyy Roomalaiskirjeestä 1:24-28.

Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa - olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi.

Mikäli todellakin olisi olemassa jokin homoseksuaalisuuteen liittyvä ristiriitainen Raamatun kohta joka kumoaisi jollain tavoin yllä mainitun ja muut aihetta käsittelevät Raamatunkohdat, olettaisi piispan seuraavaksi esittävän sellaisen. Riekkinen otti kuitenkin esimerkiksi ristiriitaisesta käskystä erään Vanhan Liiton käskyn juutalaisille joka ei mitenkään liittynyt homoseksuaalisuuteen. Ja miksi Vanhan Liiton käskyn? Kuka tahansa aloittelevakin teologi osaisi sanoa, että Mooseksen lain käskyt juutalaisille eivät ole sellaisinaan Uuden Liiton kristittyä velvoittavia. Piispan valitsema esimerkki oli siis varsin omituinen.

Raamatun tuntemus on nykyisin usein todella ohutta ja teologisia väitteitä viljellään välillä täysin tuulesta temmatuin perustein. Toivoisi kuitenkin, että henkilöt jotka julkisuudessa esiintyvät aiheen asiantuntijoina, punnitsisivat hieman lausumiaan ennen niiden julkisuuteen tuomista.

Myös Lapuan ev.lut. seurakunnan tiedotussihteeri Heli Karhumäki otti lokakuun lopulla 2010 Ilkka-lehdessä esille homouden puolustamiseen aivan muut kuin Raamatusta nousevat perustelut.2 Kirjoituksessaan tiedostussihteeri Karhumäki viittasi joihinkin antiikin homoseksuaalisuuden ilmenemismuotoihin väittäen nykyisen homosuhteen olevan merkittävästi erilainen kumppanin kunnioituksen osalta. Varsin radikaalina johtopäätöksenä Karhumäki katsoi ettei homoseksuaalisuuden toteuttaminen ole synti ja homoseksuaali sopisi kaikin mokomin papiksikin. Myös arkkipiispa Kari Mäkinen katsoi parhaaksi perustella vastaavankaltaista homomyönteistä näkemystään ensimmäiseksi ja ensisijaisesti aivan muilla kuin Raamatusta nousevilla perusteluilla.3

Näiden kolmen henkilön tulisi käsittääkseni edustaa luterilaisessa kirkossa teologian ehdotonta huipputietämystä. Lienee siis perusteltua olettaa että varsinaisia teologisia, Raamatusta nousevia perusteluja homouden hyväksymiseen ei yksinkertaisesti ole olemassa, koska kukaan edellä mainituista oppineista teologeista ei homoseksuaalisuuden puolesta argumentoidessaan tuo sellaisia esille. Kristillisen uskon ja näkemyksen hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä täytyy kuitenkin aina ankkuroitua Raamattuun. Teologiaa ei voi rakentaa Raamatun ulkopuolisista käsityksistä käsin. Raamatun ulkopuolisten lähteiden kautta ei voida kumota mitään Raamatun selvää ja sisäisesti ristiriidatonta Ilmoitusta.

Arkkipiispan antoi kannanottonsa 21.10. Seuraavana päivänä 22.10. tuli toistaiseksi suurin eroamispiikki Suomen Luterilaisesta kirkosta. Marraskuun alkupäiviin mennessä eniten eronneita on ollut Helsingin Kallion seurakunnasta, joka on heidän itsensä mielestä Suomen ehkä kaikkein homomyönteisin seurakunta sateenkaarimessuineen.4 On turha väittää, että ihmiset eroaisivat luterilaisesta kirkosta vain sen vuoksi, että sen linja homoseksuaalisuuteen suhtautumisessa ei olisi tarpeeksi ”suvaitsevainen”, asia näyttää olevan jopa päinvastoin.

Langenneessa maailmassa homous on ”normaalia”

Monet ajattelevat, että homoseksuaalisuus on "hyvä" siksi, että se näyttää olevan osa nykyistä luomakuntaa (homoseksuaalisuus eläimissä). No, samalla periaatteella raaka vahvemman oikeus, varastaminen jne. olisivat myös oikeutettua toimintatapoja. En vertaa näitä nyt sinänsä homoseksuaalisuuteen, mutta argumentti "sitä on luonnossakin" ei vain yksinkertaisesti ole pätevä.5

Maailma nykyisellään ei ilmennä Jumalaa sellaisena kuin Hän on. Ihminen on langennut ja monet taipumuksistamme ovat ”pahat jo nuoruudesta saakka” (1 Moos 8:21). Jos sinulla on homoseksuaalisia taipumuksia (kaikkien muiden synnillisten taipumuksiesi lisäksi), se ei ole mikään ihme maailmassa jossa elämme. Mikäli ongelmat homoseksuaalisuuden tai muiden seksuaalikysymysten kanssa ovat erityisen raskaita, esim. kristillinen Aslan Ry6 on erikoistunut seksuaalielämän eheyttämiseen liittyvään työhön.

Homoseksuaalisuus globaalista perspektiivistä

Brittiläisessä, toistaiseksi laajimmassa tutkimuksessa ihmisten seksuaalisista suuntautumisista, vain 1% briteistä ilmaisi olevansa homoseksuaaleja, lisäksi 0,5% ilmaisi olevan biseksuaaleja. Tämä syksyllä 2010 julkistettu tutkimus aiheutti Briteissä paljon kohua, sillä pohjana viime aikojen lakimuutoksille aiheeseen liittyen on oletettu että homoseksuaalien määrä väestöstä oli 6-7% luokkaa eli moninkertaisesti enemmän.7

Suhtautumisessa avioliittoon ekslusiivisesti (eli muut vaihtoehdot poissulkevasti) miehen ja naisen välisenä instituutiona on maailmassa edelleen melkoinen konsensus noin 2 miljardin kristityn, lähes 2 miljardin muslimin ja lähes miljardin hindun keskuudessa. Lisäksi on vielä noin reilu miljardi pienempien ryhmien kannattajaa ns. perinteiselle ts. vallitsevalle avioliittokäsitykselle.8

Homoseksuaalit ovat aivan varmasti miellyttäviä, älykkäitä ja ihastuttavia ihmisiä. Se nyt vain on niin, että homoseksuaalisuuden toteuttaminen on Jumalan Sanan mukaan synti. Tämä näkemys on laadultaan varsin universaali jopa uskonnosta riippumatta eikä sen pitäisi olla varsinaisesti mikään yllätyksen tai hämmästelyn aihe kenellekään. Vain muutamassa maassa maailmassa käsityksiä on tässä kohden virallisella tasolla muutettu viimeisen noin 10-15 vuoden aikana. Mutta toki YLE ja muu sekulaari media ovat parhaansa mukaan pitäneet suomalaiset hyvin informoituina näistä muutoksista. Informointi todellisesta globaalista tilanteesta asian tiimoilta on jäänyt sitten vähemmälle ja tämän takia monet elävät käsityksessä että homous olisi universaalisti hyväksytty ilmiö jonka vastustaminen on käsittämätöntä suvaitsemattomuutta.

Homoseksuaalisuuden tulevaisuudennäkymiä

Homoseksuaalisuus tulee todennäköisesti lisääntymään. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali todistaa, että kun ihmiset vaihtavat Jumalan kunnioittamisen Luojana, nelijalkaisten, matelijoiden ja muiden eläinten kuvien kaltaisuuteen –jota tänä päivänä mielestäni edustaa evoluutioteorian sokea kunnioitus Jumalan luomisestaan kertovan Ilmoituksen sijaan- ihmiset yhteiskunnassa ”syttyvät” samaan sukupuoleen (Room 1:18-29).

Toisekseen tutkimukset osoittavat myös, että homoseksuaalisen perheen lapsista tulee muita todennäköisemmin homoseksuaaleja, joten ilmiö laajenee luonnostaan vauhtiin päästyään. Kolmanneksi kun aiheesta puhutaan ja siitä pyritään tekemään kaikella tapaa yksi moniarvoisen yhteiskunnan normi, ihmiset eivät pyrikään eheytymään vaan tyytyvät siihen mitä heillä on. Jos se on homoseksuaalisuus, niin eletään sitten todeksi sitä eikä pyritäkään parantumiseen.

Raamatun mukaan lopunajan yhteiskunnassa laittomuus pääsee valtaan ja mikä onkaan laittomuus muu kuin toimiminen vastoin Jumalan lakeja (Matt 24:12)? Olisi tärkeää, että kristillinen kirkko osoittaisi tietä oikeaan niin kauan kuin se saa toimia ja täyttää tehtäväänsä maan päällä. Julistuksen painopisteen on oltava armon, Jumalan rakkauden ja pelastuksen julistuksessa, mutta kuten Herra itse oli täynnä ”armoa ja totuutta”, niin tulee myös seurakunnan julistaa tasapainoisella tavalla molempia.

Antakoon Jumala seurakunnalleen viisautta seurata Ylipaimenen ohjausta ja varjelkoon meitä tässä pimenevässä maailmanajassa. Kun Kristus on kanssamme, ei pelkoon ja huoliin tarvitse vajota vaan muistaa, että tulevaisuus on aina kirkas Jeesuksen seurassa kulkiessa!

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy Hänen kunniansa. Jes 60:1-2

Jan Nummensalo, Seinäjoki
vanhimmiston jäsen ja sihteeri
www.perusteet.tk

1. Ilkka 12.11.2010
2. Ilkka 27.10.2010
3. Arkkipiispa: Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti. MTV3 20.10.2010. http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/10/1207371
4. Kotimaa 9.11.2010 http://www.kotimaa24.fi/uutiset/772-homomyonteisin-seurakunta-menetti-eniten-jasenia
5. Jan Nummensalo, Raamatun maailmankuva, dinosaurukset ja kärsimyksen ongelma. Suomen Viikkolehti 19-2006. http://koti.mbnet.fi/jrambon/SVL19-2006.html
6. www.aslan.fi
7. Daily Mail 21.9.2010 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1314720/Only-1-100-Britons-gay-despite-myth-71-say-Christian.html#ixzz11qOXQFAm
8. Markus Lehtipuu. Suomen ev.lut-kirkosta on tulossa ääriliike. Uusi Suomi 20.10.2010 http://markuslehtipuu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/49587-suomen-evlut-kirkosta-on-tulossa-aariliike
Perusteet.tk