Taustaa:

Tämä on kirjoittajan toinen vastine (1. vastine) Joen teististä evoluutioteoriaa puoltaviin kirjoituksiin RV-lehdissä 27.07.05 ja 17.08.05. Jälkimmäisessä kirjoituksessaan Joki toteaa mm: "Nummensalon tekemä makroevoluution ja mikroevoluution tiukka erottaminen toisistaan ei ole mielekästä. Ne ovat sama asia, toinen vain tapahtuu pidemmällä aikavälillä." Tämän jälkeen kirjoittaja luettelee muutamia makroevoluutiota kuvaaviksi tarkoitettuja esimerkkejä, kuten valaan surkastuneet takaraajat, joita kommentoin alla olevassa kirjoituksessani.
Ristin Voitto-lehden "Keskustelua"-palstalla 31.08.2005 julkaistu kirjoitus:

Teistisen evoluution heikkouksista

RV:ssä 33 Jarkko Joki puolusti teististä evoluutiomallia muun muassa viittaamalla muutamaan havaintoon, joiden tulkinnan hän ottaa hitaan evoluution todisteiksi, esimerkiksi valaiden "surkastuneet" takaraajat.

Todellisuudessa nämä ns. abdominaaliluut ovat tarpeellisia lihasten kiinnityskohtia, joita ilman valaat eivät voi lisääntyä ja ne ovat myös tarpeellisia sukeltamisessa. Faktoja ei pidä sekoittaa tulkintoihin. On puhdas uskon asia sanoa: "Juuri nämä abdominaaliluut ovat olleet 50 miljoonaa vuotta sitten reisiluita." Tällainen argumentointi on puhdasta spekulaatiota joka perustuu uskonnolliseen, tässä tapauksessa evolutiiviseen maailmankuvaan. Monet kuitenkin uskovat tällaista propagandaa kun se tulee painetussa sanassa vastaan tai korkean oppiarvon omaavan ihmisen huulilta.

Pidän ongelmallisena sellaista näkemystä, jossa osa Raamatun kirjoituksista on luotettavia ja osan me voimme suuressa viisaudessamme jättää pois taruina tahi kuvaannollisena kielenä. Kyse ei maailman luomisen ja alkuaikojen tapahtumien suhteen ole pikku seikoista Raamatun alkulehdillä. On hyvä muistaa että evankeliumeissa Jeesus viittasi jatkuvasti Kirjoituksiin, myös Mooseksen 1. kirjan alun lukuihin, ja piti niitä luotettavana. Sekä Jeesus että Pietari viittaavat UT:ssa mm. Nooaan ja maailmanlaajuiseen vedenpaisumuskatastrofiin. Toisaalla taas Paavali kirjoittaa siitä miten Aadamin synnin kautta kuolema tuli maailmaan. Jos päättelemme että kyseessä oli jotain muuta kuin tekstissä selvästi sanotaan, joudumme samalla kyseenalaistamaan myös muut näiden henkilöiden kirjoitukset ja joudumme hämminkiin.

Tässä kohden muun muassa Jehovan Todistajat astuvat harhaan eskatologisissa tulkinnoissaan. Eräänä tällaisen kehityksen äärimuotona voidaan pitää myös liberaaliteologiaa, jossa kaikki kyseenalaistetaan ja pidetään vain se, mikä kulloinkin päätellään järkeväksi uskoa. Raamattu on kuitenkin Pyhä Jumalan Sana, eikä ole mitään tieteellistäkään syytä olla ottamatta sitä todesta.

Sekä Jeremiaan kirjassa (33:22) että 1. Mooseksen kirjassa (22:17) taivaan tähtien määrää verrataan meren hiekan määrään. Ennen nykyaikaisten kaukoputkien kehittämistä luonnontieteen tiedon mukaan tällainen vertaus osoitti Raamatun olevan erehtyväinen. Sen sijaan onkin niin, että langenneen ihmisen rajallinen tieto maailmastamme on erehtyväistä ja muuttuu aikojen kuluessa, Jumalan Sana ei muutu.

Jan Nummensalo

Perusteet.tk