Toteutuneita Raamatun

profetioita Jeesuksesta

Huom: Kuolleen meren kirjakäärö -löydöt (Vanhan Testamentin kirjäkääröjä, kääröjen ikäjakauma noin 300 e.Kr-50 j.Kr) osoittivat lopullisesti, että nämä ennustukset Messiaasta oli kirjattu jo paljon ennen kuin Jeesus tuli ja täytti ne.

Jumalan Poika

Ps 2:7

Naisen jälkeläinen

Gen 3:15

Aabrahamim jälkeläinen

Gen 17:7; Gen 22:18

Iisakin  jälkeläinen

Gen 21:12

Daavidin  suvusta

Ps 132:11; Jer 23:5

Tulemus tiettynä hetkenä  (490 v kuluttua Danielista)

Ge 49:10;Dan 9:24-25

Syntyy neitsyestä

Jes 7:14

Kutsutaan Immanualiksi (Jumala meidän kanssamme)

Jes 7:14

Syntyy Betlehem Efratassa Juudeassa

Miik 5:2

Merkittävät ihmiset tulevat kunniottaakseen Häntä

Ps 72:10

Syntymä johtaa lastenmurhaan

Jer 31:15

Kutsutaan Egyptistä

Hoos 11:1

Hänellä on edelläkävijä (Johannes Kastaja)

Jes 40:3; Mal 3:1

On oleva Hengen täyttämä

Ps 45:7; Jes 11:2; 61:1

On profeetta kuten Mooses

Deut 18:15-18

Hänen julkisen työn aloitustapansa

Jes 61:1-2

Toimintansa Galileassa

Jes 9:1-2

Hänen tulonsa julkisuuteen Jerusalemissa

Sak 9:9

Hänen tulonsa temppeliin

Hag 2:7,9; Mal 3:1

Hänen köyhyytensä

Jes 53:2

Hänen ystävällisyytensä ja myötätuntonsa

Jes 40:11; Jes 42:3

Hänen saarnaamisensa vertauksin

Ps 78:2

Hänen ihmeensä

Jes 35:5-6

Hän joutuu halveksituksi

Ps 22:6; 69:7,9,20

Omiensa hylkäämäksi joutuminen

Ps 69:8; Jes 63:3

On juutalaisille kompastuskivi

Jes 8:14

Juutalaiset tulevat vihaamaan Häntä

Ps 69:4; Jes 49:7

Juutalaisten johtajat eivät hyväksy Häntä

Ps 118:22

Juutalaiset ja pakanat käyvät yhdessä Häntä vastaan

Ps 2:1-2

Tulee ystävänsä pettämäksi

Ps 41:9;Ps 55:12-14

Hänen läheisensä jättävät hänet

Sak 13:7

Myydään 30 hopeakolikosta

Sak 11:12

Hinta annetaan savenvalajan pellosta

Sak 11:13

Kärsimystensä intensiteetti

Ps 22:14,15

Kärsimyksensä tulevat tapahtumaan toisten vuoksi

Jes 53:4-6,12; Dan 9:26

Hänen kärsivällisyytensä ja hiljaisuutensa kärsimyksessä

Jes 53:7

Lyödään poskelle

Miik 5:1

Hänen ruumiinsa tulee olemaan hirveässä kunnossa

Jes 52:14; 53:3

Häntä syljetään

Jes 50:6

Hänen kätensä ja jalkansa tullaan naulaamaan

Ps 22:16

Tulee olemaan Jumalan hylkäämä

Ps 22:1

Tulee olemaan pilkattu

Ps 22:7,8

Hänelle tarjotaan hapanviiniä

Ps 69:21

Hänen vaatteensa tullaan jakamaan pelaamalla

Ps 22:18

Luetaan pahantekijöiden joukkoon

Jes 53:12

Tulee rukoilemaan murhaajiensa puolesta

Jes 53:12

Hänen kuolemansa

Jes 53:12

Luuta ei häneltä rikota

Ex 12:46; Ps 34:20

Tullaan lävistämään

Sak 12:10

Haudataan rikkaan miehen hautaan

Jes 53:9

Hänen ruumiinsa ei kohtaa mätänemistä

Ps 16:10

Hänen ylösnousemuksensa

Ps 16:10; 68:18; Jes 26:19

Istuu Jumalan oikealle puolelle

Ps 110:1

On Taivaallinen ylipappi ihmisille

Jes 6:13

Tulee olemaan seurakunnan kulmakivi

Jes 28:16

Pakanat (ei-juutalaiset) panevat Häneen toivonsa

Jes 11:10; 42:1

 


profetiat-osion alkuun
Perusteet.tk