Miksi ottaa kantaa?
Jan Nummensalo. Tekstiä päivitetty 2-2008

Jes. 59:15-16 Herra näki sen, ja se oli Hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. Ja Hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja Hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin.

Mielestäni ongelmakohtia nyky-Suomessa ovat mm.

- Yhteiskunta tukee paljon voimakkaammin lasten hoitoa kodin ulkopuolella kuin kotona. Reilua olisi tukea molempia vaihtoehtoja yhtälaisesti (ns. "tasarahamalli"). Tätä asiaa ajaa mm. Lapsiperheiden Etujärjestö. Omaa aiheesta
- Ylivelkaantumiseen tai konkurssiin ajautuneiden ihmisten mahdollisuudet palata ihmisarvoiseen elämään ja takaisin rakentamaan yhteiskuntaamme osaamisellaan on vaikeaa. Aiheesta lisää mm. verkkojulkaisussa Fresh Start.
- Kouluopetus (ja media) iskostavat evolutiivista maailmankuvaa ainoana todellisuutta peilaavana vaihtoehtona ihmisten mieliin jo ala-asteelta lähtien. Puhtaasti materialistisilta lähtökohdilta ponnistava evoluutioteoreettinen malli elämän ihmeen selittäjänä kaventaa ihmisten ajattelua ja mielestäni myös raaistaa yhteiskuntaa. Tässä eräs raapustus aiheeseen liittyen ja tässä sivustossahan niitä piisaa...
- Ylisuuret eläkkeet joillakin harvoilla. Eläkekatto olisi kova sana?
- Abortti. Jasu Markkanen käsittelee abortin eettistä oikeutusta laajasti täällä. Erittäin rajua materiaalia aiheesta löytyy oheisissa linkeissä: Pro Life Suomi Ry:n kotisivut ja Mika Ebelingin aborttia käsittelevä kotisivujen osio. Älä katso jos olet herkkä tai jos katsot, suosittelen rukousta ennen (ja jälkeen).
- Suomessa sai vuosia 2000-luvun alussa harjoittaa politiikkaa, jossa uusien kristillisten koulujen toimilupa-anomukset järjestelmällisesti hylättiin ja olemassaoleviakin toimilupia pyrittiin varsin heppoisin perustein eväämään.


Jer 29:7 Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.

"Mies ja ääni"-periaate on osa demokratiaa

"Pitää olla jotakin sanottavaa, ja pitää olla kykyä sanoa se." totesi tasavallan presidentti Mauno Koivisto. Erilaiset ihmiset voivat vaikuttaa itselleen sopivalla kanavalla, jos haluavat. Monet suomalaiset ovat suuriäänisiä kahvipöytäkeskusteluissa, mutta kuinka moni sen jälkeen ilmaisee mielipidettään taholle joka voi asiaan vaikuttaa? Aika harva.

Mikäli Sinulla on mielestäsi tärkeää asiaa, niin kerropa mielipiteesi jollekulle, jolla on päätösvaltaa asiassa. Jos SINÄ olet yhteydessä kunnanvaltuutettuihin, kansanedustajiin, yhteisösi tai seurakuntasi työntekijöihin ja johtajiin jne. SINÄ VOIT vaikuttaa asioihin. Kukapa sen tekisi puolestasi? Ei ehkä kukaan.

Yksi helppo tapa vaikuttaa on esim. liittyä johonkin järjestöön joka ajaa mielestäsi järkeviä tavoitteita. Mitä enemmän ihmisiä on mukana, sen suurempi painoarvo järjestöllä on. Lisäksi, jos haluat, voit itse olla mukana tekemässä.

Median kautta on mahdollista saattaa viestinsä kerralla tiedoksi hyvinkin suurelle joukolle. Tämä on hyvä huomata jos haluaa ajaa asiaa jossa tavoitteena on yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen. On monia asioita joista olisi hyvä herätellä yleistä keskustelua, josko saataisiin uusia näkökulmia ja tehtäisiin jotakin erilailla kuin ennen (jopa paremmin).

Englanninkielisiä petitiononline -sivuja ovat käyttäneet suomalaisetkin ihmiset erilaisten addressien keräämiseen ja välittämiseen lainsäätäjille. Täällä periaatteessa kuka hyvänsä voi laittaa nimien keräyksen pystyyn tärkeäksi katsomansa asian puolesta, ilmaiseksi. Toinen, suomenkielinen: www.adressit.com/

Mat 5:13-15 Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.
Perusteet.tk