Pohjalaisessa ja Ilkassa 13.09.2007 julkaistut kirjoitukset (ylemmän laitoin lehtiin yhteisviestinä, alempi Ilkkaan vielä erikseen 12.09.):

Juttu liittyi Sunnuntaisuomalaisessa (Ilkan, Pohjalaisen, Keskisuomalaisen, Karjalaisen ja Savon Sanomien yhteinen sunnuntaisivusto) 09.09. julkaistuun artikkeliin joka kertoi kreationismista. Olen itse kolmasti kahden vuoden aikana ehdottanut Sunnuntaisuomalaiselle tämän tyypistä artikkelia ja informoinut voivani auttaa kontaktoimaan Suomen johtavia evoluutiokriitikoita kuten puolta tusinaa tuntemaani aiheeseen perehtynyttä professoria / tohtoria. Sitten nämä tekevät jutun kreationismista haastatellen vain evoluutiomyönteisiä / kreationismille kriittisiä tahoja. Että silleen!

Pohjalaisen kirjoitus:


Ilkassa oman kirjoitukseni alla myös vanhan tuttuni, hammaslääkäri Atro Anttilan kirjoitus joka julkaistiin samassa yhteydessä. Kirjoitukseni eroavat puolivälistä eteenpäin:


Perusteet.tk