Ilkassa 12.11.2007 ja Pohjalaisessa 16.11.2007 julkaistu kirjoitus (Pohjalaisessa jättivät pois suorat lainaukset Auviselta). Lähetettiin saatesanoin myös opetusministerille erityisavustajineen.
Jokelan joukkosurmaajan ajattelusta

On syytä miettiä, mistä Jokelan joukkosurmaaja oli ammentanut ajatteluaan, jotta tulevaisuudessa riski vastaavan kaltaisiin kauheuksiin voitaisiin minimoida. Auvinen jakoi auliisti netissä tietoa ajattelustaan ennen keskiviikon 07.11. hirvittäviä tapahtumia.

Auvinen: "Tänään luonnonvalinnan prosessi on kokonaan väärillä raiteilla."; "Elämä on vain tarkoituksetonta sattumaa… pitkän evolutiivisen kehityksen ja monien eri syiden ja tekijöiden tulosta.”; "Ihmiset ovat vain laji muiden eläinten joukossa eikä maailma ole olemassa vain ihmisiä varten. Kuolema ja tappaminen ei ole tragediaa, sitä tapahtuu luonnossa koko ajan kaikkien lajien kesken. Kaikki ihmiselämät eivät ole elämän eikä pelastettavan arvoisia. Vain vahvojen (älykkäiden, itsetietoisten, vahvamielisten) yksilöiden tulisi elää..." ”...se, kuinka paljon tiedostan asioita, on tehnyt minut onnettomaksi, turhautuneeksi ja vihaiseksi.” ”Olen... sosiaalidarvinisti.”

Analysoitaessa Auvisen viestejä ilmenee, että Auvinen oli omaksunut mitä suurimmassa määrin materialistisen, evolutiivisen ajattelumallin eloonjäämistaisteluineen kaikkineen sen raaimmassa mahdollisessa muodossa. Tässä tilanteessa on hyvä lukea uudestaan Opettaja-lehden keskustelua vuoden 2005 alkupuolelta. Keskustelussa paneuduttiin koululaitoksen näkökulmasta kyselemään darwinistisen maailmankatsomuksen mahdollista raaistavaa vaikutusta nuorten ajatteluun (Http://koti.mbnet.fi/jrambon/Opettaja1-2005.html + linkit).

Myös eräällä USA:n pahimmista koulutappajista oli käytössään slogan ”natural selection" eli luonnonvalinta. Maailmanlaajuisesti näin vakavia tapauksia ei niin paljon ole, etteikö tällaisista yhtäläisyyksistä jo voisi vetää jonkinlaisia varovaisia johtopäätöksiä. Nämä tapaukset ovat niin vakavia, että niiden syihin on joka tapauksessa pyrittävä uppoutumaan ja löytämään yhteiset nimittäjät jos niitä on. Sen jälkeen olisi tehtävä asialle jotakin, että tulevaisuudessa riski vastaaviin tapauksiin pienenisi.

On syytä pelätä, että postmodernin yhteiskuntamme välittämä materialistinen, evolutiivinen, olemassaolon taistelua ja kelpoisimman selviytymistä välittävä maailmankuva on omiaan vahvistamaan yksilössä rujoa ajattelua ihmisarvosta ja elämästä. Samaan aikaan kristillistä maailman- ja ihmiskuvaa tuodaan koulussa esiin ”vain” uskontona, vaikka sitä voisi evoluutioteoriaa paremmin perustella selvällä faktatiedolla (www.perusteet.tk + linkit).

Nuoret ovat herkässä elämänvaiheessa muodostaessaan käsitystään elämästä, arvoista ja itsestään. Toivottavasti heille tällöin tarjotaan uskottavalla tavalla maailman- ja ihmiskuva, joka välittää toivon ja valon sanomaa monella tavalla pimeään maailmaamme.

Jan Nummensalo
Seinäjoki
Lisäkommentteja

Mainittakoon, että Auvinen kertoi ihailevansa kaikista ihmisistä ehkä ainoana Pentti Linkolaa. Linkolasta Wikipediassa: "Väestönkasvu on Linkolan mielestä suurin uhka elämän jatkumiselle, ja hän onkin toistuvasti esittänyt pidäkkeettömän kannatuksensa muun muassa terrorismille aina syyskuun 11. päivän terrori-iskuista Unabomberiin, samoin muun muassa suurkaupunkien vesijohtoverkkojen myrkyttämiselle."

Pentti Linkola ja Auvisen äiti (ei ole äidille helppoa, muistettakoon häntä rukouksin mieluummin kuin syytöksin) olivat molemmat aiemmin allekirjoittaneet "SYVÄEKOLOGIAN KAHDEKSAN TEESIÄ" (Arne Naess/George Sessions, 1985). Teesien julistus puhuu samaa mitä Pekka-Erik Auvinen vei äärimmäisyyksiin asti.

Teesi 4: "Ihmiselämän ja kulttuurin kukoistus edellyttää ihmispopulaation olennaista vähentämistä. Ei-inhimillisen elämän kukoistus vaatii tätä vähennystä."

Teesi 8: "Niillä, jotka allekirjoittavat edellä olevat kohdat, on velvollisuus joko suoraan tai epäsuorasti yrittää panna toimeen välttämättömät muutokset."

Liittyen Kauhajoen ja Jokelan tapauksiin, rohkaisisin myös kaikkia kristittyjä ja kaikkia ihmisiä osoittamaan rakkautta ja välittämistä ihmisille, jotka ovat yksin. Se ei ole helppoa, koska yleensä ihmisiin pettyneiden ei ole enää helppoa vastaanottaa kontaktia. Suosittelisin silti yrittämään! "Mitä sulle kuuluu?" ei ole kova homma kysyä.

Perusteet.tk