Helsingin Sanomissa 16.03.2009 julkaistu kirjoitus:Valtio tukee erilaisia yhdistyksiä ja näiden toimintaa. Esim. Vapaa-ajattelijain liiton toimintakertomuksen 2006 mukaan: “Valtionapu toimintaan pysyi v. 2005 verrattuna ennallaan ollen 25.000€ ja kulttuurilehtituki nousi 6.000 eurosta 6.500 euroon.” Tuki oli 22,50 euroa liiton jäsentä kohden.

Arkkipiispan toivetta luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuksien nostosta kannatti mm. RKP:n Stefan Wallin: "RKP:n puheenjohtaja, ministeri Stefan Wallin haluaa korottaa kirkon osuutta yhteisöverosta yhdellä prosenttiyksiköllä nykyisestä 1,75 prosentista. Korotus toisi kirkolle 40 miljoonaa lisäeuroa." (HS 21.3.09).

Huomioiden viime aikaiset tapaukset kuten Jokela ja Kauhajoki, näkisimme että kristillinen "rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi" -ajattelumallin tarjoaminen lapsille ja nuorille laajapohjaisesti olisi koko yhteiskunnan edun mukaista. Varsinkin, kun sen takana on todellinen Jumala, joka tahtoo kohdata pientä ihmistä.

Viimeaikainen tutkimus näyttäisi osoittavan esimerkiksi Suomen Vapaakirkon nuorisotyön saavuttavan vuoden aikana noin 100 000 nuorta.
Janin sivuille / Katin sivuille