Takaisin aloitussivulle

Suomen Viikkolehdessä 15.6.2005 julkaistu artikkeli:

Merkit Auringossa ja Raamatun maailmankuva
Jan Nummensalo

Viime vuosikymmeninä konkretisoitunut merkki Jeesuksen tulon läheisyydestä ja aikakauden lopusta on mainittu Ilmestyskirjassa: "Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella."

Raamatun lopun aikoja koskeva ennustus (Ilmestyskirja 16:8-9) on toteutumassa hyvin konkreettisesti:

Otsonikerros, joka suojaa haitallisilta Auringon UV-säteiltä, ehkäisten niiden pääsyä maahan asti, ohenee.

Kasvihuoneilmiö on jo käynnissä, lämpötilat nousevat, sää muuttuu epävakaisemmaksi, jäätiköt sulavat ja merenpinta nousee. Lisää kasvihuonekaasuja kuten hiilidioksidia tulee jatkuvasti ilmakehään ihmisen toimien ansiosta.

Maan magneettikenttä heikkenee. New York Times raportoi tiedesivuillaan 13.7.2004: "Maan magneettikenttä on heikentynyt 10-15% viimeisten 150 vuoden aikana joina sitä on osattu mitata." Lehti jatkaa: ”Viime vuosina Maan magneettikentän heikkenemisnopeus on kiihtynyt. Joissain paikoin maailmaa magneettikenttä on heikentynyt viime vuosina jopa 30%, aiheuttaen paikallisesti ylikulkeville satelliiteille toimintahäiriöitä aurinkotuulen päästessä iskeytymään niihin. Asiasta ollaan huolestuneita, ja vuonna 2009 aiotaan peräti kolme satelliittiä lähettää avaruuteen mittaamaan magneettikentän muuttumista.” Maan magneettikentän ansioista näemme revontulia Auringosta virtaavien varautuneiden partikkeleiden ja aurinkotuulen osuessa magneettikenttään. Magneettikenttä estää näitä elämälle haitallisia hiukkasia syöksymästä maahan. Aurinkotuuli myös tuhoaa otsonikerrosta sitä voimakkaammin mitä heikompi on Maan magneettikenttä.


Maan magneettikenttä taipuu aurinkotuulessa (mittakaava vääristetty)

Tosi tiede tukee Raamatun ilmoitusta

Maan magneettikentän heikkeneminen on ongelmana vielä vakavampi kuin kaksi ensin mainittua ilmiötä, jotka suuri yleisö tuntee paremmin. Näyttää todellakin siltä, että Auringolle tullaan enenevässä määrin antamaan valta ”paahtaa ihmisiä tulella”.

Luukkaan evankeliumissa Herra itse kuitenkin lohduttaa omiaan: ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

Viime vuosikymmeninä Raamatun arvovaltaa ovat pyrkineet nakertamaan erilaiset eksytykset kuten esimerkiksi evoluutioteoria elämän syyn, synnyn ja kehityksen selittäjänä. Väitetään, että tiede osoittaa Raamatun vääräksi, vaikka itse asiassa tämä on vain propagandaa. Todellinen tiede, joka perustuu tietoon, on aina tukenut Raamatun antamaa ilmoitusta.

Monia saattaa myös yllättää esim. sellainen tieto, että Raamatussa tähtien lukumäärä maailmankaikkeudessa on ilmoitettu luotettavasti jo tuhansia vuosia sitten. Sekä Jeremiaan kirjassa (33:22) että 1. Mooseksen kirjassa (22:17) taivaan tähtien määrää verrataan meren hiekan määrään. Tällainen vertaus ei juuri tule mieleen paljain silmin taivaalle tähyillessä. Vasta nykyaikaisten kaukoputkien kehittäminen on osoittanut Raamatun olevan tässäkin kohden luotettava ja totta.


Tähtiä on havaittu olevankin aika paljon...

Evoluutiteoria kuuluu uskomusten piiriin

Mainittakoon myös, että 90-luvun lopulla geenitutkimus osoitti, että koko ihmiskunnalla on ollut yksi yhteinen esiäiti, joka on elänyt vajaat 10 000 vuotta sitten. Tämä tutkimustulos ei ole saanut Suomessa suurtakaan julkisuutta, sehän soveltuu huonosti vallitsevaan tieteelliseen paradigmaan, evoluutioteoriaan. Raamatulliseen malliin tämäkin tutkittu ja todellinen tulos sen sijaan sopii saumattomasti.

Evoluutioteorian alku on surullinen osoitus erään ”tieteellisen” teorian uskoon, eikä tietoon perustuvasta peruslähtökohdasta. Darwin teki aikoinaan Beagle-laivalla kuuluisan matkansa Galapagossaarille. Galapagossaarilla Darwin havaitsi, miten eristäytyneet sirkkupopulaatiot eri saarilla olivat ominaisuuksiltaan erilaistuneita. Darwinin oikea johtopäätös tästä oli, että kaikilla sirkuilla oli sama kantamuoto ts. ne ovat sukua keskenään. Suhteellisen pitkälle menevä johtopäätös sen sijaan oli laajentaa tätä ajatusta päätelmällä, että näillä sirkuilla ja kaikella muullakin elollisella kuten vaikkapa esim. banaanilla olisi sukulaisuussuhde keskenään!

Jälkimmäinen johtopäätös oli tuolloin ja on edelleen vailla mitään todellista tieteellistä validiteettia ja kuuluu elämänkatsomuksellisten uskomusten piiriin. Evoluutioteoria on ajatusmalli joka selittää elämän synnyn ilman tarvetta Jumalalle tai yliluonnolliselle. Saatana on valheen isänä pitänyt huolta siitä että tätä teoriaa on markkinoitu erittäin voimakkaasti jo lastenkirjoista lähtien. Evoluution doktriinin kyseenalaistavia toisinajattelijoita on jopa vainottu, kuten taannoin on Suomessakin taas saatu huomata esim. TKK:n bioprosessitieteen professori Matti Leisolan isännöimän evoluutiokriittisen luentosarjan saamasta vastaanotosta ja asiaan liittyneestä epäasiallisesta, vääristelevästä ja jopa valheellisesta uutisoinnista.

Jumala loi maailman hyväksi

Se, että elolliset olennot muuttuvat, on tunnettu tosiasia, mutta elämän synty ja kehitys miljardeja vuosia sitten alkaneena eloonjäämistaisteluna, satunnaisten mutaatioiden, tuskan ja kuoleman kautta, on ehdottomasti vastoin Jumalan Sanaa. Raamatun mukaan Alussa kaikki oli ”sangen hyvää”, minkä jälkeen syntiinlankeemus johti maailman kokonaisvaltaiseen muuttumiseen. Nyt ”koko Luomakunta huokaa” ja ”koko maailma on pahan vallassa”.

On harhaoppia väittää että Jumala olisi luonut maailman jo Alussa tällaiseksi pahaksi paikaksi mitä se nyt on. Kovin usein tämä perustavaa laatua oleva maailmankuvan virhe saa jopa kristityt ihmiset kysymään: ”Miksi Jumala loi maailman näin pahaksi jos Hän on hyvä?”. Niinpä niin, ”Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia...”

Raamatun lopunaikaa koskevien merkkien täyttyminen osoittaa, että aika jolloin Jeesus palaa voimassaan ja kunniassaan on lähellä. Silloin tämä nyt pahan vallassa oleva Luomakunta saa kokea uudelleen sen mikä oli Alussa, kun kaikki oli sangen hyvää ja Jumala ihmisten keskellä. Siihen asti Jumalan valtakunta on kätkettynä sisäisesti kaikissa Hänen omissaan. Kristukseen uskovien toisaalta velvollisuus, toisaalta ihana mahdollisuus, on pyrkiä tuomaan Jumalan valtakunnan tuoksua tähän pimeään maailmaan, kaiken tuskan ja kirouksen keskelle.

Tarkoituksellinen elämä tuo onnen

Meillä on vielä aikaa kerätä aarteita Taivasta varten.Tähän onkin välttämätöntä pyrkiä, koska vain silloin pyrimme pyhitykseen. Taivaaseen pääsee myös laiskotellen, mutta se ei ole kovin turvallista eikä palkitsevaa, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Kukaan ei ole onnellisempi kuin se, joka tietää elämänsä olevan tarkoituksellista, joka tietää palvelevansa itseään suurempaa päämäärää.

Kulkekaamme uskossa, toivossa ja rakkaudessa, Jeesuksessa, odottaessamme Hänen kasvoista kasvoihin tapahtuvaa tapaamistaan. Kun sydämestämme etsimme Jeesusta ja teemme pientä ja suurta työtä näiden päämäärien hyväksi, piilossa oleva, kätketty valtakunta vahvistuu meissä ja se voi joskus pilkahtaa uloskin päin.

Entinen saatananpalvoja Päivi Niemi kertoi kerran: ”Psykologien mukaan minun pitäisi elää loppuelämäni lääkkeiden varassa ja käydä terapiassa.” Nykyään Päivi Niemi on tasapainoisen ja onnellisen oloinen ihminen, miksi? Omien sanojensa mukaan: "Koska antaessaan saa”. Monet ihmiset ovat huomanneet että yksi tärkeä osa heidän parantumisprosessiaan on ollut, kun on päässyt pisteeseen jossa on pystynyt alkamaan auttaa muita heidän ongelmissaan. Jumalan Sanan mukaan muiden auttaminen Häneen turvaten on samalla myös itsensä auttamista.

Jan Nummensalo
www.perusteet.tk

Lähteet:
Pyhä Raamattu
Loewe, L and Scherer, S. ‘Mitochondrial Eve: the plot thickens.’ Trends in Ecology and Evolution, 12(11):422–423, November 1997.
Nature Genetics , Vol. 15, April 1997, s. 363-368
Gibbons, A. ‘Calibrating the Mitochondrial Clock’. Science 279(5347):28–29, January 2, 1998
Parsons, T.J. et al ‘A high observed substitution rate in the human mitochondrial DNA control region’, Nature Genetics Vol. 15: 363–368, 1997


Lisäkommentti 10.09.2005

Heinä-elokuussa 2005 Suomenkin mediassa uutisoitiin niin tundra-alueelta vapautuvan metaanin voimakkaasta vaikutuksesta kasvihuonekaasuna, kuin Antarktiksen yllä olevasta jättikokoisesta otsoniaukosta. Lisäksi merien pohjiin on laajoille alueille varastoitunut valtavia määriä metaanihydraattia. Mikäli nämä varastot alkavat merien lämpenemisen vuoksi sulaa ja vapautua, kuten pelätään tapahtuvan, valtavia määriä lisää kasvihuonekaasuja vapautuu ilmakehään ja kiihdyttää ilmiötä entisestään.

Luuk 21:26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
profetiat-osion alkuun
Perusteet.tk