Takaisin aloitussivulle

Ao. artikkeli julkaistiin Suomen Viikkolehdessä 25.11.2009. Skannatun kuvan alapuolella artikkeli myös tekstimuodossa.
12 minuutin ohjelma Radio Deillä ao. evoluutiokriittisestä konferenssista. Konferenssin nettisivut


Evoluution tieteellinen mahdottomuus

Yllä mainitulla otsikolla järjestettiin 9.marraskuuta 2009 konferenssi Paavi Pius V:n yliopistolla Roomassa. Tilaisuus oli järjestetty nykyisen Paavi Benedictus XVI:n nimenomaisesta pyynnöstä ”että molemmat näkemykset evoluutiokeskustelussa tulisivat kuuluviin”. Kongressi sisälsi viisi luentoa eri alojen tutkijoilta.

Tässä artikkelissa keskitytään lähinnä konferenssin maapallon geologiseen ikään liittyvien kysymysten käsittelyyn. Ne olivat myös itse konferenssissa voimakkaasti esillä, sillä kuten venäläinen sedimentologi Alexander Lalomov toteaa konferenssin saatesanoissa: ”Kaikki Darwinin kirjassa ”Lajien synty” perustui ajatukseen kivilajien muodostumisesta valtavan pitkien ajanjaksojen kuluessa. Marraskuun konferenssi osoittaa empiirisesti (=kokeellisesti), että sellaisia geologisia ajanjaksoja ei ole saatavilla evoluutiota varten.”

Kerroskivilajien synty tapahtunut nopeasti

Ranskalainen sedimentologi Guy Berthault kertoi tutkimustuloksista, jotka kritisoivat nykyisinkin käytössä olevia, naturalisti Nicolas Stenonin jo vuonna 1667 julkaisemia käsityksiä kerroskivilajien hyvin hitaasta synnystä. Juuri näihin erittäin pitkiin kerroskivilajien muodostumisteorioihin Darwin aikoinaan nojautui. Esimerkiksi Alexander Lalomovin johtamassa rajoitetussa tutkimuksessa ne ovat antaneet jopa 10 000 kertaa liian pitkiä ajanjaksoja todellisuuteen verrattuna. Berthault viittasi myös hydrologian ja sedimentologian professori Pierre Julianin johtamiin tutkimuksiin joissa osoitettiin että turbulentti veden virtaus muodostaa kerroksittaisia sedimenttimaakerroksia riippuen virtauksen nopeuden vaihteluista. Toisaalta jo niinkin varhain kuin 1800-luvulla osoitettiin kahdestikin, että kerroskivilajien eri kerrokset ovat syntyneet yhtä aikaa. Tämä kaikki viittaisi raamatulliseen vedenpaisumukseen eli veden vaikutuksesta yhtä aikaa muodostuneisiin maakerrostumiin ja fossiileihin.

Tohtori Jean de Pontcharra esitteli omassa luennossaan radioaktiivisten iänmääritysten ongelmia. Yhtenä esimerkkitapauksena olivat Uudessa Seelannissa sijaitsevan Mt. Ngauruhoen tulivuoren laavasta saadut tulokset, jotka väittävät miljoonien vuosien ikää, vaikka todellinen ikä kiviaineksen sulamisesta on vajaat sata vuotta. Johtopäätöksenä kaikesta oli että radioaktiivisen iänmääritys sisältää aivan liikaa yksinkertaistuksia ja hypoteettisia perusoletuksia ollakseen luotettava.

Dinosaurukset, mammutit ja ihmiset eläneet yhtäaikaa

Geofysiikan tohtori Josef Holzschuh esitelmöi aiheesta Elivätkö dinosaurukset ja megafauna yhtä aikaa? Holzscuh totesi, että viime vuosina sellaisista suurista dinosauruksista kuten tyrannosaurus rex, triceratops ja hadrosaurus on löydetty erinomaisesti säilyneitä reisiluita, joista on pystytty eristämään orgaanista kollageenia ja muita pehmytkudoksia. Tutkijat ovat osoittaneet, että kollageeni ja pehmytkudokset eivät kuitenkaan voi kestää kuin maksimissaan 30 000-100 000 vuotta hajoamatta.

Löydöksien erittäin huolellisesti suoritetut radiohiilianalyysit osoittavat vastaavuutta megafaunan (mammutit, sapelihammastiikerit, mastodonit, jättiläisbiisonit) radiohiili-iänmääritysten kanssa. Kuitenkin jälkimmäisten ajatellaan eläneen jääkaudella vain suhteellisen vähän aikaa sitten. Radiohiilimenetelmän keksijän, tohtori Walter Libbyn mukaan ”Ei ole olemassa mitään tunnettua luonnollista mekanismia, joka voisi johtaa väärän iän saamiseen kollageenista”.

Holzscuhin mukaan on paleontologista todistusaineistoa myös siitä, että dinosaurukset ja ihmiset olisivat eläneet samaan aikaan, koska molempien jalanjälkiä on löydetty kivettyneinä samoista maakerroksista useista paikoin. Lisäksi dinosauruksia on kuvattu ympäri maailmaa taiteen keinoin.

Oletus, että dinosaurukset elivät yli 65 miljoonaa vuotta sitten lähtee oletuksesta, että niiden fossiilit sisältäneet maakerrokset olisivat tämän ikäisiä. Jos nämä oletukset ovatkin vääriä, kuten laboratoriotutkimukset näyttävät osoittavan, ovat myös niiden perusteella tehdyt fossiilien iänmääritykset vääriä.

Radiohiiliajoituksesta

Kirjoittajana haluan vielä kommentoida radiohiilimenetelmää. Radioaktiivinen C14 syntyy yläilmakehässä kosmisen säteilyn muuttaessa typpiatomeja radioaktiivisiksi hiili 14-atomiksi (C14), jonka puoliintumisaika on vain vajaat 6000 vuotta. Koska maapallon magneettikenttä on heikentynyt noin 15% viimeisen 150 vuoden aikana ja koska juuri se suojelee meitä avaruuden säteilyltä, radioaktiivisen C14 määrä olisi jatkuvassa kasvussa (kuten tietyt tutkimukset osoittavatkin). Sen lisäksi Raamatun ilmoituksen mukainen alun täydellinen luomakunta pienentäisi todennäköisesti C14 määrää maan historian varhaisvaiheissa entisestään. Näin ollen fossiilit antaisivat luonnostaan liian vanhoja ikiä C14 iänmäärityksissä.

R.A.T.E.-tutkimus

Kristittyjen huippututkijoiden ryhmä tutki kahdeksan vuoden projektina iänmääritysmenetelmiä ja julkisti joukon tuloksia 2005. Tulokset osoittivat, että radioaktiivista hajoamista on tapahtunut hyvin runsaasti lyhyessä ajassa vain muutama tuhat vuotta sitten. Ryhmän radioaktiivisen hajoamistuote heliumin perusteella tekemät mittaukset osoittivat perinteisellä menetelmällä 1500 miljoonan vuoden ikäiseksi määritetyn zirkonium-kiteen todellisuudessa vain noin 6000 vuoden ikäiseksi.

Jes 48:3 Minä olen aikoja ennen ilmoittanut asioista ensimmäiset, Minun suustani ne ovat lähteneet, ja Minä olen ne kuuluttanut. Äkkiä* Minä panin ne täytäntöön, ja ne tapahtuivat. *pith'om (heb.) suom. välittömästi, yhtäkkiä, heti

Raamatun näkemys historiasta

Alussa Herra Jumala, Kaikkivaltias loi taivaat ja maan kuudessa päivässä (1. Moos 1). Maan hallitsijaksi asetetun ihmisen lankeemus saattoi koko luomakunnan vajoamaan turmeluksen alaisuuteen (Room 8:18-23). Jumalan salattu pelastussuunnitelma toteutui Kristuksen -luvatun Messiaan- tullessa ihmiseksi ja uhratessaan itsensä koko maailman puolesta (2. Kor 5:19). Jeesukseen turvaava odottaakin uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu ja ”kaikki entinen on mennyt”! (2. Piet. 3:13, Ilm. 21:4)

Pysy mukana, pysy Jeesuksessa! :-)

Jan Nummensalo FM (kemia), WWW.PERUSTEET.TK

Lähteet / lisälukemista:

www.perusteet.tk
http://www.zenit.org/article-27351?l=english
http://sites.google.com/site/scientificcritiqueofevolution/abstracts
http://www.icr.org/rate
Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu, Pekka Reinikainen.

Perusteet.tk