Suomen Viikkolehdessä 46/2005 nämä kolme toisiinsa limittyvää juttua täyttivät yhden sivun. Jaoin tekstit tähän kolmeksi erilliseksi linkiksi selkeyden vuoksi.


a) Maailmankuvan haaste –alkuperämme suuret kysymykset

b) Vastalääkettä apinatarinoille eli Marvin Lubenowin kirjan Myytti apinaihmisistä -kiista fossiilien ajoituksesta esittely

c) Kirjoittajan haastattelu
Perusteet.tk