Takaisin aloitussivulle

Ao. artikkeli julkaistiin Suomen Viikkolehdessä 27.01.2010.
Lehden teemana olivat mm. maahanmuuttajatyö ja islam. Skannatun kuvan alapuolella artikkeli myös tekstimuodossa.


Muslimimaailmassa ja evankelikaaleilla voimakasta evoluutioteorian vastustusta

Muslimiajattelijat kuvaavat evoluutioteorian usein länsimaisena hapatuksena, toteaa Drake Bennett artikkelissaan 25. lokakuuta 2009 The Boston Globe –lehdessä.1 Bennettin mukaan on vaikea sanoa tarkasti, miten paljon tunnustusta evoluutioteoria saa muslimimaailmassa, mutta kovin paljoa se ei ole.

Usko evoluutioteoriaan teollistuneissa maissa

2005 julkaistussa tutkimuksessa jossa mukana oli 34 teollistunutta maata, Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa vähintään 80% haastatelluista uskoi ajatukseen, että ihmiset olisivat kehittyneet joistain edeltävistä elämän muodoista.1 Yhdysvalloissa ajatuksen hyväksyi 40%, Briteissä vajaa puolet. Siirryttäessä Turkkiin enää neljäsosa ihmisistä hyväksyi esitetyn ajatuksen, mikä on edellisiin verrattuna vähän. Kuitenkin Turkki nähdään kulttuurisesti ehkä liberaaleimpana islamilaisena maana.

Usko evoluutioteoriaan islamilaisissa maissa

Nanyangin teknillisen yliopiston tutkimuksessa vuodelta 2005 tutkittiin erityisesti islamilaisia maita. Vastaajista seuraavat prosenttiosuudet vastasivat että ”evoluutioteoria on todennäköisesti tai varmasti totta”: Indonesia 16%, Pakistan 14%, Egypti 8%, Malesia 11% ja Turkki 22%. Vastaavasti vastaajien prosentit jotka vastasivat ”evoluutioteoria on todennäköisesti tai varmasti väärässä”: Indonesia 72%, Pakistan 72%, Egypti 67%, Malesia 61% ja Turkki 63%.3

Iranissa vallalla on shiialainen islam. Shiiaalisessa islamissa on opin tulkinnassa vallalla pappishierarkia kuten katolisuudessa. Koska shiialaisuudessa hierarkian johto on päättänyt että evoluution ja Koraanin tulkinnan välillä ei ole ongelmaa, evoluution vastustus on Iranissa huomattavasti vähäisempää kuin muissa islamilaisissa maissa. Valitettavasti tarkkaa tutkimustietoa ei kuitenkaan ole saatavilla.

Pelkkä koulutustaso ei selitä evoluutiokriittisyyttä

Koulutustaso ei kaikissa tutkimuksen islamilaisissa maissa ole erityisen matala. Egyptissä ja Indonesiassa toimii kaikille tarkoitettu 9-vuotinen peruskoulu kuten Suomessa, Turkissa koulutus on hyvinkin lähellä länsimaista tasoa.

Boston Globessa1 viitataan myös tutkimukseen, jonka mukaan Alankomaissa myös korkeimmalla koulutustasolla eli yliopistossa suurin osa muslimiopiskelijoista edelleen hylkää ajatuksen evoluutioteoriasta.

Usko evoluutioteoriaan Suomessa ja evankelikaalien keskuudessa

Eurobarometrin 2005 mukaan 65% suomalaisista uskoo evoluutioon ja 30% ei usko.2, 4 Yhdysvalloissa tutkittiin evankelikaalisten protestanttien käsityksiä siitä, selittääkö evoluutio heidän mielestään parhaiten ihmiselämän alkuperän. PEW:n tutkimuksessa vuodelta 2007 evankelikaalisten protestanttien osuus tähän uskovista oli 24%, kun muusta populaatiosta em. väitteen uskoi 48%.6 Evoluutioteoria ei saanut tukea Seinäjoen vapaaseurakunnan kyselytutkimuksessa

Seinäjoen vapaakirkon seurakunnan jäsenille suoritettiin marraskuussa 2009 oheinen kysely5: ”Ihmiset ovat kehittyneet joistain edeltävistä elämänmuodoista kuten apinaihmisistä?” Vastausvaihtoehtoina olivat: "Kyllä", "Ei", "En osaa sanoa".

Vastauksia saatiin 21 kpl, joista 21 kpl oli valinnut ”Ei”-vaihtoehdon.

Kysely suoritettiin seurakunnan virallisen syyskokouksen yhteydessä, jossa käsiteltiin seurakunnan taloutta ja eri sektoreiden toimintasuunnitelmia. Syyskokoukseen saavat osallistua vain jäsenet, joten näin varmistettiin, että vastaajat tulisivat olemaan vain seurakunnan omia jäseniä. Aihe huomioiden voitaneen todeta, että kyseessä olivat sitoutuneet jäsenet.

Vastaajilta ei kysytty ikää, mutta vastaajat olivat iällään vajaa kolmikymppisestä noin 80-vuotiaisiin, koulutustason vaihdellessa tohtorista kansakouluun. Kyselystä informoitiin paikalla olijoita lyhyesti vasta kaksituntisen kokouksen lopussa, joten tuloksien pitäisi olla melko spontaaneja. Ihmisiä rohkaistiin vastaamaan paperin väitteeseen täysin oman käsityksensä mukaisesti ja pudottamaan sen jälkeen paperinsa suljettuun pahvilaatikkoon.

Entä tulevaisuus, lapset, nuoret?

Olisi mielenkiintoista tehdä tämä kysely esimerkiksi lapsille ja nuorille, jotka koulun ja median kautta kuulevat jatkuvasti evoluutioteorian näkökulmaa. Ellei vaihtoehtoista näkemystä pidetä esillä, he vastannevat ainoan tuntemansa selkeästi esitetyn näkemyksen mukaisesti.

Seinäjoen lastenleirillä -09 käsiteltiin maailmankuvaa yhtä aikaa Raamatulliselta ja tieteelliseltä kannalta (Raamatun ”yksinkertaiselle” tulkinnalle uskollista maailmankuvaa tukevaa tiedettä on paljon). Lasten kommentteina oli mm. ”on mahtavaa kuulla Jumalan luomistöistä ja dinosauruksista, yleensä meille aina opetetaan vain jostain rukouksesta…”. Aihealue tuntui saavan kuulijoilta erittäin innostuneen vastaanoton, koska harvemmin opetustunteja on pidetty niin laajasti leiriläisten mielestä leirin parhaana osana. Ainakin tuli selväksi että aihe oli lapsille sekä uusi että erittäin mielenkiintoinen.

Aiheen käsittely seurakunnissa

Uskon, tiedon ja alkuperämme kolmikantaan liittyviä kysymyksiä ei nähtävästi kaikissa vapaaseurakunnissa käsitellä erityisen systemaattisesti, jos ollenkaan. Evoluutioteoreettinen näkökulma elämän ja todellisuuden selittäjänä on tänä päivänä kuitenkin hyvin voimakkaasti esiin tuotu haaste Raamatun kokonaisnäkemykselle. Tarvetta aiheen käsittelylle siis todennäköisesti olisi. Kirjassaan ”päämäärätietoinen seurakunta” arvostettu seurakuntatyön asiantuntija, pastori Rick Warren tähdentää tarvetta jakaa Sanaa vastaten erilaisten seuralaisten erilaisiin tarpeisiin sekä oman aikakauden asettamiin haasteisiin.7

Kun Daavid oli palvellut oman sukupolvensa aikana Jumalan tahtoa... Apt 13:36 (RK)

Lasten ja nuorten lisäksi miehet tuntuvat olevan ryhmä, jossa on erityisen paljon kiinnostusta luomiseen ja siihen liittyviin suuriin teemoihin. Olisikin suositeltavaa käsitellä aihetta seurakunnissa omana erityisenä osa-alueenaan kaiken ikäisten toiminnassa. Monesti seurakunnista löytyykin siihen kyvykkäitä henkilöitä omasta jäsenistöstä.

Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle 2. Kor 10:4-5 (KR 1992)

FM Jan Nummensalo

Kirjoittaja on vesikemisti Seinäjoen vapaaseurakunnasta ja ylläpitää uskon ja tiedon suhdetta käsittelevää sivustoa
www.perusteet.tk

1 http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2009/10/25/in_the_muslim_world_creationism_is_on_the_rise/
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_224_report_en.pdf
3 http://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/4478/RSIS-WORKPAPER_81.pdf?sequence=1
4 http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2006/08/kolmasosa_suomalaisista_ei_usko_evoluutioon_215669.html
5 Anonyymi monivalintakysely 25.11.2009 Seinäjoen vapaaseurakunta, jäsenien virallinen kokous, Jan Nummensalo.
6 http://pewforum.org/docs/?DocID=392
7 Warren, Rick. Päämäärätietoinen seurakunta. Aika Oy, 1999.
Perusteet.tk