Takaisin aloitussivulle

Julkaistu Suomen Viikkolehdessä 19.05.2010 ja Seurakuntaviestissä kevät 2009 (tässä pikku fiksauksin).
Millainen Vedenpaisumus oli

Raamattu viittaa monella tapaa siihen, että Vedenpaisumus oli maailmanlaajuinen superkatastrofi.
• Ja vedet vallitsivat maan päällä sata viisikymmentä päivää. Gen 7:24
• Pietari vertaa vedenpaisumusta siihen tuomioon joka tulee maailman ylle lopussa tulen kautta: ”Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.” 2. Pietari 2:5 • ”...silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” 2. Pietari 3:6
• Myös Jeesus viittaa Vedenpaisumusta siihen tuomioon joka tulee maailman ylle Hänen tulemuksessaan: ”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva … vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki.” Mat 24:37, 39
• Kaikki, joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat. Gen 7:22

Ei vain paikallinen tulva
Joskus esitetään, että vedenpaisumus olisi ollut vain paikallinen tulva kuten Mustan meren täyttyminen Bosporinsalmen maasillan romahdettua. Pyhä Raamattu sisältää kuitenkin monta loogisesti epäyhteensopivaa kohtaa tähän oletukseen verrattuna.
Jos tulva paikallinen tulva... (Gen 7-8)
• Miksi ihmeessä eläimiä olisi pitänyt kerätä arkkiin valtavat määrät, jos vuorten takana olisi lisää?
• Miksi lintuja, eivätkö ne voisi vain lentää pois?
• Miksi viettää arkissa lähes VUOSI? Miksei matkustaa pois viikkoa ennen tulvaa?
• Jos vesi nousee 8 metriä yli vuorten, se peittää kyllä alleen kaiken vuorten toisellakin puolella!
• Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala tekee liiton ja lupaa ettei koskaan enää vedenpaisumus hävittäisi maata. Jos Vedenpaisumus olisi ollut vain paikallinen tulva niin tämä lupaus ei olisi toteutunut.
• Pietari vertaa Vedenpaisumusta siihen tuomioon joka tulee lopussa hävittämään maan tulen kautta (2 Piet. 3:5-7).

Miten peittää kaikki vuoretkin?
• Psalmi 104 viittaa siihen, että nykyiset korkeat vuoristot kohosivat vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Jakeet 7-8: Sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat, ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi: Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin kohdalleen, niin kuin säädit. Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä ne enää palaa peittämään maata.
• Maailmaa ennen vedenpaisumusta kuvaa mm. Jes 45:18 Herra, joka on luonut taivaan - Hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; Hän on sen vahvistanut, ei Hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti…
• Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." Gen 1:29. Esimerkiksi Antarktiksen jäästä on löydetty erittäin hyvin säilyneitä lehtipuiden lehtiä vain 400 km Etelänavalta.
• Nykyään 70% maapallon pinta-alasta on veden peitossa. Loppuja vallitsevat monessa paikoin vuoristot, aavikot, rämeet, suot, tundra… Vain pieni osa nykyisestä maasta on asuttavaa ja hedelmällistä. Ennen vedenpaisumusta tilanteen on täytynyt olla hyvin toisenlainen.
• Nykyään vesi peittää noin 70% maapallon pinta-alasta
•Jos maapallon pinta olisi tasainen, vettä olisi lähes 3 km paksuudelta

Vedenpaisumuksen merkit maailmassa
• Maailman vuoristoista löytyy merieläinten fossiileja ja merkkejä siitä, että ne ovat joskus olleet veden alla. Esim. Andeilla lähes 3 km korkeudesta löytyvät kivettyneet osterit (osterit ovat vallan huonoja kiipeämään!) ja Mount Everestiltä löytyy 8 km korkeudelta trilobiittejä ja muita merieläinfossiileja.
• Valtavia fossiilien hautausmaita ympäri maailmaa, jotka ovat selvästi muodostuneet valtavassa tuhotulvassa.

Vedenpaisumuslegendat

• Kiinan kieli on vanhimpia tunnettuja kirjoitettuja kieliä. Kiinan kielessä suuremmat symbolimerkit muodostuvat pienemmistä symbolimerkeistä. Kun kiinalainen haluaa kirjoittaa sanan "hevonen", hän piirtää hevosen (joskin piirrokset ovat ajan myötä pelkistyneet). Raamatun mukaan vain kahdeksan ihmistä (eli suuta) selvisi suuressa aluksessa (=laiva) joka pysähtyi vuorelle.
• Maailmalta on kerätty nyt, vielä noin 4500 vuotta tapahtuman jälkeen (Raamatun sukukronikoista laskien) lähes 300 vedenpaisumuslegendaa noin 150 kansan parista. Monet näistä legendoista vastaavat hyvinkin tarkasti Raamattuun dokumentoitua tietoa vedenpaisumuksesta. Näitä legendoja löytyy kaikkialta maailmasta pohjoisen eskimoista Australian aboriginaaleihin. 1800-luvun suuren maantieteilijän Von Humbeltin mukaan mitä primitiivisemmästä kulttuurista kysymys, sitä selvemmin säilynyt vedenpaisumuskertomus sillä on.
"Ihmiset olivat tulleet niin pahoiksi että Kane rankaisi heidän pahuutensa tulvalla. Nu'u ja hänen kumppaninsa pelastuivat menemällä suureen kanoottiin johon oltiin rakennettu ikäänkuin talo jossa oli katto, Kane antoi sen heille. Kanootti sisälsi kaikenlaisia asioita ja Nu'u hallitsi kaikkea kuin päällikkö. Tulvan jälkeen nämä ihmiset uudelleenasuttivat saaret. Vedet tulivat Nu'un kieron puoliveljen vain huvitellessa itseään. Hän juoksi arkin luo sisään päästäkseen, mutta hänen huutojaan ei kuultu. Hän rukoilu Lono-Jumalaa sisarensa nimessä, mutta ei pelastunut. Hän tuli vihaiseksi ensimmäiselle ihmisparille jotka olivat syynä näihin vaikeuksiin, sillä he olivat päästäneet pahan maailmaan. Hän rukoili Lonoa että koko maa hävitettäisiin ja että ensimmäinen ihmispari herätettäisiin henkiin näkemään minkä surkeuden he olivat aiheuttaneet."
Lähde: Barrère, Dorothy B. The Kumuhonua Legends: A Study of Late 19th Century Hawaiian Stories of Creation and Origins, Pacific Anthropological Records number 3, Bishop Museum, Honolulu, HI, 1969.
• Raamatun kronologioista laskien luominen olisi tapahtunut noin 1656 vuotta ennen vedenpaisumusta. Esim. Toltec-intiaanien legendan mukaan ensimmäinen maailman kesti 1716 vuotta ja tuhoutui valtavassa tulvassa.

Miten eläimet mahtuivat arkkiin?
• Arkki oli suuri; 154,5 metriä pitkä alus, jonka rakennussuunnitelmat olivat tulleet Jumalalta. Joku on laskenut että arkin kokoiseen laivaan mahtuisi yli 120 000 lampaan kokoista eläintä standardi eläintenkuljetushäkeissä.
• Nooan ei tarvinnut kerätä eläimiä, ne tulivat Jumalan ohjaamina Nooan ja arkin luo. …mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä. Gen 6:20
• ”kutakin lajia” Hebr: ”Meen” = tyyppiä, ”heimoa”. Joku on laskenut että tämä tarkoittaisi vain joitain tuhansia eläimiä. Esimerkiksi yksi perusnorsupari riittäisi. Myöhemmin ne lajiutuisivat nykyisiksi afrikan- ja intiannorsuksi. Aivan samalla periaatteella kuin peruskoirarodusta on myöhemmin jalostettu nykyiset sadat alalajit chihuahuasta tanskandoggiin.
• Vastoin lastenkirjojen kuvitusta, eläimet olivat todennäköisesti hyvin nuoria yksilöitä. Norsu on maailman suurin maaeläin, mutta sen poikanen on vain lampaan kokoinen.

Miten Nooa erosi muista aikanaan?
• Nooa teki oikein silloinkin kun kaikki muut tekivät väärin. 1 Moos 6:9 Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä.
• Jumala kertoi Nooalle mitä aikoi tehdä. Aamos 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.
• Jumala pelasti Nooan kun kaikki muut hukkuivat. Aivan samoin kävi myöhemmin esim. Lootille (2. Piet 2:7) ja Rahabille perheineen (Heb 11:31).
• Nooa uskoi Jumalaa ja kulki edeltä valmistetuissa teoissa. Nooa totteli Jumalaa ja sai rakentaa pelastavan laivan Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Nooa teki oman osuutensa Jumalan suunnitelmasta, mutta loput teki Jumala. Vedenpaisumuksen toteuttaminen oli Jumalan teko, samoin kuin eläinten tuominen Nooan luo täyttämään hänen rakentamansa arkki. Tässä kohtaa Nooa sai astua askeleen taaksepäin ja ihmetellä Jumalan tekoja.

Tähän kaikkeen on myös meidät seurakuntana kutsuttu. Saamme kulkea maailmassa erilaisina, uloskutsuttuina Jumalan omina, Hänen johdatuksessaan. Kun tämä maailma hukkuu, me pelastumme Jeesuksen, pelastuksemme arkin kautta!

Lähteet / lisälukemista:

www.perusteet.tk
http://www.youtube.com/watch?v=DT7SYk82Cyk
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Vainamoisen_veneenveistosta.htm
Perusteet.tk