Raamatun maailmankuvasta
Jan Nummensalo 2004. Päivitetty viimeksi 27.06.2009 Takaisin aloitussivulle


Johdanto

Havainto: "Palava kynttilä pöydällä." Kuka sen sytytti? Milloin? Millainen kynttilän jo palanut yläosa on ollut? Samanlaisia kysymyksiä voi tehdä maailmasta, eivätkä vastaukset ole aina niin selviä kuin saatetaan väittää. Emme voi palata historiassa taaksepäin vaan olemme vangittuja omaan aikaamme tutkimaan sitä mitä meillä on tässä ja nyt. Maailman synnystä annetuissa vastauksissa on huomioitava tyypillisen länsimaisen tieteellisen metodin naturalistiset lähtökohdat, jossa a priori (etukäteen) suljetaan yliluonnolliset syyt pois.

Kukin pohtikoon, tutkikoon ja rukoilkoon viisautta etsiessään oikeaa tulkintaa suhteessaan Jumalaan, Raamattuun ja maailmankuvaansa. Maailmankuvamme heijastaa kuvaamme sen Luojasta. Jos Jumala on kaiken taustalla, maailmankuvamme ja Jumalakuvamme eivät voi olla ristiriidassa keskenään.

Tässä Raamattua on käsitelty hyvin litteraalisesti (sananmukaisesti), koska uskon että kaikki Jumalan Sana on luotettavaa emmekä voi karsia siitä asioita pois mielemme mukaan. Teologista(kin) argumentointiani em. näkökannasta 1 2 ja 3.

Raamatun maailmankuvasta

Universe (eng, latina), universumi eli maailmankaikkeus.

Latinaksi uni = "yksi", verse = "puhuttu lause" -> Maailmankaikkeus = yksi puhuttu lause.

1 Moos 1 Jumala sanoi ... ja tapahtui niin"Luominen, täydellinen maailma. Raamatun mukaan esim. alussa kaikki olivat kasvissyöjiä.

1 Moos 1:29-31 Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi". Ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää...
Gen 1:27; 2:7-8 mieheksi ja naiseksi (=2 ihmistä) Hän loi heidät. Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin (=puutarha), itään, ja asetti sinne (=sisälle) ihmisen.Kiinan kieli on vanhimpia tunnettuja kirjoitettuja kieliä. Kiinan kielessä suuremmat symbolimerkit ja merkitykset muodostuvat pienemmistä symbolimerkeistä ja osamerkityksistä. Ikivanhasta kiinan kielen kirjoitusmerkistä puutarha löytyy toisinto Eedenin puutarhan luomistapahtumista.
Jonkun aikaa täydellisen luomisen jälkeen tapahtuu syntiinlankeemus, jossa ihminen saatanan yllytyksestä syö siitä ainoasta puusta josta Jumala oli kieltänyt syömästä.

1 Moos 3:2-3, 6 Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'." ...ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
Tässä yhteydessä mm. kuolema tuli maailmaan ja "kaikki oli sangen hyvää"-aika päättyi, toistaiseksi.

1 Moos 3:17 ...niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi.
Room 5:12 ...niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema...
1 Joh 5:19 ... ja koko maailma on pahan vallassa.
Room 8:20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan...


Tässä Suomen Viikkolehdessä julkaistussa artikkelissa kerrotaan laajemmin siitä miten Raamattu kuvaa nykyistä maailmaamme.


Lupaus maan uudelleenasettamisesta ja Lunastajasta annettiin jo Aadamille. Ilmestyskirjan loppu kuvaa odotettua uudeksi luomista.

1 Moos 3:15 Ja minä panen vainon sinun [saatanan] ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä [Lunastajan so. Jeesuksen] välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.
Ilm 21:1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet...
Ilm 21:5 "Katso, uudeksi minä teen kaikki"
Ilm 22.3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva.


A. W. Tozer kuvaa Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan: "Kun Aadam lankesi se ei ollut hän joka huusi "Jumala, missä sinä olet?", Jumala huusi ihmiselle: "Aadam, missä sinä olet?"" Rick Joyner: "Kun Jumala kysyy jotain ihmiseltä, se ei johdu siitä, että Jumalalta puuttuisi tietoa. Kysymys on aina ihmistä itseään varten, jotta tämä itse voisi ymmärtää jotain omassa tilanteessaan oleellista ja tärkeää."
Lankeemuksen seurauksia:Eeva kaikkien ihmisten yhteinen esiäiti.

Apt 17:26 "Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä..."

Geenitutkimusten mukaan koko ihmiskunnalla on vain yksi yhteinen esiäiti. Uudemmat mitokondrioiden mutaationopeus-tutkimukset näyttäisivät asettavan tämän iäksi jopa vain joitakin tuhansia vuosia. Eräs artikkeli aiheesta (eng.).
Aadam kaikkien miesten yhteinen esi-isä.

Miesten Y-kromosomiin liittyvässä tutkimuksessa on todettu, että kaikilla miehillä etnisestä taustasta riippumatta, on vain yksi yhteinen esi-isä, josta kaikki miehet polveutuvat. Uudemmat mitokondrioiden mutaationopeus-tutkimukset näyttäisivät asettavan tämän iäksi vain joitakin tuhansia vuosia. Artikkeli aiheesta.


Ihmisten elinikä vielä pitkä, noin 900 vuotta.

1 Moos 5:11 ...Niin oli Enoksen koko elinaika yhdeksänsataa viisi vuotta; sitten hän kuoli...

Monilla kansoilla ja yhteisöillä on legendoja "kultaisesta ajasta", jolloin ihmiset elivät tuhat-vuotiaiksi, esim. Hare-Krishnat tai vaikkapa legendan Shangri-La, “onnellisten laakso”. Ensimmäisen vuosisadan historioitsija Josefus (eng.) mainitsee omissa historian kirjoituksissaan 9 kansaa jotka dokumentoivat ihmisten eläneen muinaisuudessa lähes tuhat-vuotiaiksi.
Ihmiset näyttävät kypsyneen nykyistä myöhemmin.

1 Moos 5:15 ...Kun Mahalalel oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Jared...

Tutkittuaan Neanderthalin ihmisten jäänteitä vuosikausia, Dr. Jack Cuozzo (eng.) tuli johtopäätökseen, että ko. ihmisryhmä on ikääntynyt hitaammin kuin nykyään. Näyttää siltä että Neandertalin ihmisten lapsuus on kestänyt kauemmin, he ovat ikääntyneet selvästi hitaammin kuin ihmiset nykyään. Neandertalin ihmisten aivot ovat olleet suuremmat kuin nykyihmisellä, luuston roteva rakenne viittaa nykyihmistä suurempaan lihasmassaan. Neandertalit ovat ainoa nykyihmisestä oleellisesti eroava (erot eivät valtavia) ihmislaji, josta on tehty luotettavia, runsaita löytöjä. Kirjoitus aiheesta.


Ensimmäinen Raamatun mainitsema profeetta Hanok profetoi Pelastajan tuloa.Juud 1:14-15. Heistä on Hanok, Aadamista seitsemäs, ennustanut: "Herra tulee tuhannen tuhansine pyhineen..."Hanokin toinen muistiintaltioitu ennustus oli hänen oma poikansa, jonka nimi Metuselah merkitsee "Kun kuolen, se tapahtuu". Metuselah eli pitempään kuin yksikään toinen Raamatussa mainittu henkilö, 969 vuotta. Metuselahin kuollessa päättyi maailman toinen aikakausi, jota kutsutaan myös antediluviaaniseksi ajaksi [antediluviaaninen = ennen vedenpaisumusta].


Ihmiset lisääntyivät mutta kääntyivät hyvin pahoiksi. Jumalan käskystä Nooa saarnasi parannusta, tuloksetta (ainakin suuremmassa mittakaavassa). Vedenpaisumus hävittää maailman 1656(?) vuotta Aadamin luomisen jälkeen ja vain 8 henkeä ihmisistä pelastuu.

1 Moos 7:23-24 Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset kuin myös karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut; ne hävisivät maan päältä. Ainoastaan Nooa sekä ne, jotka olivat hänen kanssansa arkissa, jäivät henkiin. Ja vedet vallitsivat maan päällä sata viisikymmentä päivää.
2 Piet 3:6 ...ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
Matt 24:37-39 Jeesus: "Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva."
Heb 11:7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.
Vastauksia kysymyksiin rakentamisesta ja muustakin.

Geenitutkimus on osoittanut että ihmiskunnalla on historiassaan ollut pullonkaulavaihe (eng.), jolloin vain muutamat harvat yksilöt koko populaatiosta ovat päässeet jatkamaan sukua.

Kiinan kieli on vanhimpia tunnettuja kirjoitettuja kieliä. Kiinan kielessä suuremmat symbolimerkit muodostuvat pienemmistä symbolimerkeistä. Kun kiinalainen haluaa kirjoittaa sanan "hevonen", hän piirtää hevosen (joskin piirrokset ovat ajan myötä pelkistyneet.) Ikivanhasta kiinan kielestä löytyy myös muisto Nooan vedenpaisumuksesta (ks. kuva oikealla). Raamatun mukaan vain kahdeksan ihmistä (eli suuta) selvisi suuressa aluksessa (=laiva) joka pysähtyi vuorelle.

Kiinalaisen kertomuksen mukaan vain Fuhi, hänen vaimonsa, kolme poikaansa ja näiden vaimot selvisivät suuresta tulvasta. Hän ja hänen perheensä olivat ainoat elävät ihmiset maan päällä. Suuren tulvan jälkeen he jälleenasuttivat maailman.

Vedenpaisumuslegendoja (eng.) löytyy kaikkialta maailmasta satoja noin 150 kansan parista pohjoisen eskimoista (eng.) Australian aboriginaaleihin (eng.). 1800-luvun suuren maantieteilijän Von Humbeltin mukaan mitä primitiivisemmästä kulttuurista kysymys, sitä selvemmin säilynyt vedenpaisumuskertomus sillä on. Suomeksi niitä on käsitelty mm. täällä.

"Ihmiset olivat tulleet niin pahoiksi että Kane rankaisi heidän pahuutensa tulvalla. Nu'u ja hänen kumppaninsa pelastuivat menemällä suureen kanoottiin johon oltiin rakennettu ikäänkuin talo jossa oli katto, Kane antoi sen heille. Kanootti sisälsi kaikenlaisia asioita ja Nu'u hallitsi kaikkea kuin päällikkö. Tulvan jälkeen nämä ihmiset uudelleenasuttivat saaret. Vedet tulivat Nu'un kieron puoliveljen vain huvitellessa itseään. Hän juoksi arkin luo sisään päästäkseen, mutta hänen huutojaan ei kuultu. Hän rukoilu Lono-Jumalaa sisarensa nimessä, mutta ei pelastunut. Hän tuli vihaiseksi ensimmäiselle ihmisparille jotka olivat syynä näihin vaikeuksiin, sillä he olivat päästäneet pahan maailmaan. Hän rukoili Lonoa että koko maa hävitettäisiin ja että ensimmäinen ihmispari herätettäisiin henkiin näkemään minkä surkeuden he olivat aiheuttaneet."
Lähde: Barrère, Dorothy B. The Kumuhonua Legends: A Study of Late 19th Century Hawaiian Stories of Creation and Origins, Pacific Anthropological Records number 3, Bishop Museum, Honolulu, HI, 1969.

Toltec-intiaanien legendan mukaan ensimmäinen maailman kesti 1716 vuotta (Raamatun kronologiat: 1656 vuotta) ja tuhoutui valtavassa tulvassa joka peitti kaikki vuoretkin vain yhden perheen selvitessä hengissä. Suoraan Raamatun kronologioista laskien vedenpaisumus olisi tapahtunut noin 4500 vuotta sitten. Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista, että maailman vanhimmaksi kutsutun puun (eng.) ikä on määritetty olevan samaa luokkaa (vedenpaisumuksen yhteydessä jokaikinen silloinen puu muuttui fossiiliksi, fossiiliseksi polttoaineeksi tai tuhoutui muuten vaan, mikään elävä puu ei siis voisi olla vanhempi kuin vedenpaisumus).

Kaikkien vuoristojen huipuilta löytyy fossiloituneita merieläinten jäänteitä, joskus hyvinkin isoja kuten nämä Andeilta lähes 3 km korkeudesta löytyneet jättiläis-osterit. Myös esim. Mt. Everestiltä löytyy vielä lähes 9 km korkeudelta merieläinten kuten trilobiittien fossiileja pintalöytöinä. Samoin löytyy aikoinaan elävältä hautautuneita simpukoita (simpukat avautuvat kuollessaan, ellei jokin paina niitä kiinni ja nämä simpukat ovat fossiloituneet sulkeutuneina).Psalmi 104 näyttäisi viittaavan siihen, että nykyiset suuret maan pinnan korkeuserot syntyivät vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Jakeet 7-8: Sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat, ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi: Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin kohdalleen, niin kuin säädit. Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä ne enää palaa peittämään maata.

Jumala sekoittaa ihmisten kielet Baabelissa.

1 Moos 11:9 Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.

Mainittakoon että ajatus "kielten evoluutio" on hyvin hankala selitettäväksi. Ihmiset ovat olleet tekemisissä keskenään hyvin läheisesti jo tuhansia vuosia ja voidaan havaita että kielet alkavat nyt yhtenäistyä asultaan. Milloin ja miten tätä taustaa vasten kielet ovat voineet niin täydellisesti eriytyä eri kieliheimoiksi? Ns. protokieliä (perustavasti toisistaan eroavia kieliryhmiä) on tutkimusten mukaan parikymmentä, mikä vastaa 1 Moos 10 lueteltujen sukujen lukumäärää. Tämän jälkeen olisi tapahtunut erilaistumista perusryhmien sisällä (esim. virolaiset, suomalaiset, unkarilaiset). Tekstiä aiheesta (eng.).


Ihmisten elinikä lyheni seuraavien vuosisatojen aikana pikkuhiljaa suurinpiirtein nykyiselle tasolle.

1 Moos 11:10-32 ym. sukuluettelot

Geologisen Tutkimuslaitoksen tutkija Heikki Hirvas Ylen haastattelussa kesällä 2003: "Erikoiseltahan se kuulostaa, mutta olemme havainneet että jääkauden loppuvaiheessa löytyneiden jäänteiden perusteella ihmiset ovat tuolloin eläneet vanhemmiksi ja olleet suurikokoisempia kuin nykyään."
Kreationistitiedemiehet asettavat jääkauden ajankohdan yleisesti vedenpaisumuksen jälkeiseen aikaan: "Vedenpaisumukseen liittynyt vulkaaninen toiminta on osin pimentänyt Aurinkoa mutta toisaalta vulkaanisen toiminnan ansiosta vedet ovat olleet suhteellisen lämpimiä ja niiden haihduntapinta-ala suuri -> suuri sademäärä ja matala lämpötila napa-alueilla."

Tutkittaessa 2. maailmansodassa Grönlantiin jääneiden lentokoneiden jäänteitä, todettiin että niiden päälle oli pakkautunut noin 80 metriä jäätä/lunta 46 vuoden aikana. Nykyinen maksimissaan 3 km paksun kerroksen muodostuminen tapahtuu suhteellisen lyhyessä ajassa. Lisäksi tämä löytö osoittaa aiemmat käsitykset jääkerrosten iänmäärityksestä "vuosirenkaiden" avulla virheellisiksi. Jään "vuosirenkaiden" eli kerrostuneisuuden perusteella laskien lentokoneet olisivat hautautuneet jopa 150 000 vuotta sitten ;-)

Jobin kirjassa kuvataan olentoja jonka tuntomerkit sopivat ainoastaan dinosaurukseen eli lohikäärmeeseen. Tätä mieltä oli jopa 1900-luvun vaikutusvaltaisimpiin tiedemiehiin kuulunut Stephen Jay Gold. Saman kaliiberin tiedemies, Carl Sagan oli vähintään yhtä vaikuttunut kansojen dinosauruksia muistuttavista lohikäärmekuvauksista.

Job 40:15-21 (40:10) Katso Behemotia, jonka minä loin niinkuin sinutkin; se syö ruohoa niinkuin raavas. Katso, sen voima on lanteissa, sen väkevyys vatsalihaksissa. Se ojentaa jäykäksi häntänsä kuin setripuun , sen reisijänteet ovat lujiksi punotut. Sen luut ovat niinkuin vaskiputket, sen nikamat niinkuin raudasta taotut. Se on Jumalan töiden esikoinen; sen luoja ojentaa sille miekan. Sille kantavat satonsa vuoret, joilla kaikki metsän eläimet leikitsevät. Lootuspensaiden alla se makaa, ruovikon ja rämeen kätkössä.

Sana dinosaurus keksittiin vasta 1800-luvulla, sitä ennen puhuttiin aina lohikäärmeistä, joista löytyy dokumentteja ympäri maailmaa. Kirjaluettelossa mainittu Reinikaisen kirja "Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu" tarkastelee tätä kysymystä monelta kantilta.

"Legendojen lohikäärmeet ovat, ihme kyllä, kuin todellisia eläimiä, jotka ovat eläneet menneisyydessä. Ne muistuttavat paljon suuria matelijoita (dinosauruksia), jotka hallitsivat maata paljon ennen kuin ihmisen on oletettu ilmaantuneen. Lohikäärmeet olivat yleensä pahoja ja tuhoavia. Jokainen kansa tuntee ne mytologiassaan."
-The World Book Encyclopedia (Vol. 5, 1973, s. 265)

"On kuin olisi kokonainen lohikäärmeiden eläinryhmä joka todellakin on ollut olemassa ennenkuin ne mysteerinomaisesti katosivat. Itseasiassa, niinkin myöhään kuin 1600-luvulla, tutkijat kirjoittivat lohikäärmeistä aivan kuin ne olisivat tieteellinen fakta, kirjaten niiden anatomiaa ja elintapoja suorastaan tuskallisen tarkasti."
-Dragons. A natural history. Dr. Karl Shuker, 1995, s. 8

Historiae Animalium, aikansa (1500-luvun jälkipuolisko) merkittävin luonnontieteen tietosanakirjasarja (5 osaa, yli 4500 sivua) totesi, että lohikäärmeitä oli vielä 1500-luvulla, mutta ne olivat tulleet hyvin harvinaisiksi ja olivat kooltaan pienentyneitä.

Oheisissa kuvissa replikaatit ICA-kivistä, joita on löytynyt tuhansittain Etelä-Amerikasta, Perusta. Niissä kuvataan käytännöllisesti katsoen kaikki tunnetut dinosaurukset. Dinosaurusten ihoon on piirretty rosetta-kuviot. Alimpana kuvissa varsin harvinaisten fossiilien replikaatit, palaset dinosauruksen ihoa. Ihonäytteissä esiintyy rosetta-kuviointia. ICA-kivien piirrokset ovat siis autenttisia paitsi eläinten rakenteen, myös ihon kuvioinnin suhteen. Täältä löytyy kymmenittäin kuvia historian lohikäärmeistä tai dinosauruksista.


Muumioiden DNA-näytteiden hajoamisasteen perusteella on todettu, että DNA ja isommat biomolekyyliketjut yleensäkään eivät voi säilyä yli 10 000 vuotta edes erityisen otollisissa olosuhteissa vaan hajoavat itsestään ajan kuluessa suhteellisen nopeasti. Kuitenkin useista "miljoonia vuosia vanhoista" fossiilinäytteistä on pystytty eristämään hämmästyttävän hyvin säilyneitä DNA-fragmentteja.

Em. ongelma koskee myös löytöä, joka tehtiin taannoin poikkisahattaessa Tyrannosaurus Rex -dinosauruksen reisiluuta. Sahauksen yhteydessä havaittiin, että luu ei ollutkaan kokonaan kivettynyt vaan sisältä löytyi tutkijat yllättänyt hyvin säilynyt luuydin (mikroskooppikuva oikealla).

Tutkijaryhmän jäsen Mary Schweitzer: "Se oli aivan kuin olisi katsonut nykyajalta peräisin olevaa poikkisahattua luunäytettä. Mutta en tietenkään voinut uskoa sitä. Sanoin laboratorioteknikolle: "Luut ovat sentään 65 miljoonaa vuotta vanhoja. Kuinka verisolut olisivat voineet säilyä niin pitkään.""

T.Rex hemoglobiinin jäänne on todettu nimenomaan matelijan hemoglobiiniksi ja se on kuudessa erillisessä kokeessa antanut selkeän, spesifisen immuunivasteen. Hemoglobiini on kuitenkin varsin monimutkainen molekyyli (kuva alla), miten se olisi voinut kestää miljoonia vuosia riittävän kokonaisena antamaan spesifisen immuunivasteen laboratoriorotassa? Sen perusteella mitä tiedämme, näyte voisi olla parhaimmillaankin vain joitain kymmeniä tuhansia vuosia vanha. Aiheesta lisää mm: Sean Pitmanin yhteenveto fossiilien biomolekyylijäänteistä (eng.).


Raamatun maailmankuvassa verrataan tähtien lukumäärää "meren hiekkaan" jo tuhansia vuosia sitten. 3000 vuotta sitten paikallinen tähtien tähyäjä on voinut pitää tätä vertausta järjettömänä, sillä paljain silmin näkyy vain pari tuhatta tähteä. Todellisuudessa ihmisen oma tieto vain oli vajavaista. Nyt tiedämme tämän vertauksen osuneen prikulleen oikeaan!Fred Adams ja Greg Laughlin kirjoittavat kirjassaan "Maailmankaikkeuden elämäkerta -ikuisuuden fysiikka" (alkuteos: The Five Ages of the Universe - Inside Physics of Eternity, 1999) sivulla 23 seuraavasti: "Kaikkien maailman rantojen hiekanjyvien määrä on ... suunnilleen 10^23" ja "Tähtien lukumäärä meidän havaitsemassamme maailmankaikkeudessa on suunnilleen 10^22."
Jeesus syntyy neitseestä, täyttäen kymmenet profetiat aiemmilta vuosituhansilta, lue esim. Matteuksen evankeliumi "täyttyneiden profetioiden evankeliumi" tai tästä.

Jeesukseen uskoen on pelastustie valmiina ihmisille. Ihmisen tunnustaessa syntisyytensä Jumalalle ja antaessa elämänsä Jeesukselle, hän saa Pyhän Hengen ja iankaikkisen elämän toivon sekä avun tästä elämästä selviämiseen. Tavoitteena ei ole pelkästään Taivas ja asema pyhien joukossa vaan Jeesuksen yhteydessä tällekin elämälle muodostuu tarkoitus ja päämäärä.

Mat 11:28-30 "Tulkaa minun tyköni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa, ja minun kuormani on kevyt."
Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."
Mat 10:32 "...jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa."

Jeesuksen historiallisuutta ei muuten juuri kyseenalaisteta, aiheesta lyhyesti.

Tällä haavaa, Raamatullisen maailmankuvan mukaan, odotetaan Jeesuksen toista tulemusta ja kaiken uudelleen kohdalleen asettamista. Tässä Suomen Viikkolehdessä julkaistussa artikkelissa käsitellään erästä parhaillaan toteutumassa olevaa Raamatun profetiaa lopun ajoista. Lisää profetioista. Maan lankeemuksen ajan viimeisiä vaiheita käsittelevää tutkimusta kutsutaan eskatologiaksi.

Heb 2:8 Mutta nyt emme vielä näe kaikkea Hänen valtansa alle asetetuksi. [korostus kirjoittajan]

2Pe 3:13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu."

Rom 8:21-22 ...koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;

Tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi, myös maan päällä niinkuin Taivaassa.
-Isä meidän rukous, Matt 6:10


Kääntäen: Jumalan tahto ei vielä tapahdu maan päällä kuten se tapahtuu Taivaassa. Tämä profetaalinen rukous katsoo kohti Jeesuksen paluuta, jolloin Hän tulee ottamaan valtakunnan ja hallinnan luomakunnassaan.


Raamatullisesta viitekehyksestä tarkastellen se mitä maailmasta voidaan eri tavoin havaita, ei ole ristiriidassa Raamatullisen maailmankuvan kanssa. Tässä käytiin läpi asiat lyhyesti ilman kovin monimutkaisia perusteluja. Tieteellisiin havaintoihin perustuvia tutkimuksia eri aihealueista voi tarkastella esim. lukuisten saatavilla olevien kirjojen tai linkkien pohjalta. Myös muutamat näistä artikkeleista voivat olla hyödyllisiä.

Room 1:20-23, 25 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. ...nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
Lisätietoja ja tarkennuksia: Raamattu
Perusteet.tk