Taustaa:

FM (kemian ja biol. opettaja) ja teol.yo. Joki kirjoitti RV-lehdessä 27.07.05 otsikolla "Kriittinen näkökulma ID-teoriaan ja evoluutiokritiikkiin". Kimmokkeen kirjoitukseensa Joki sai RV 06.07.05 Heikki Salmelan artikkelista "Evoluutiokriittisyys yleistyy koulumaailmassa", joka liittyy näillä sivustoilla esiteltyyn Opettaja-lehden kevättalven evoluutiodebattiin.
Ristin Voitto-lehden "Keskustelua"-palstalla 10.08.2005 julkaistu kirjoitus:

Materialistinen naturalismi ei selitä kaiken syntyä

FM Jarkko Joki kirjoittaa (RV 30) mm: ”ID-teoria ... on ainoastaan luomisnäkemys uusissa kuteissa”. Joki pitää parempana kouluissa opetettavaa naturalistisesta materialismista ponnistavaa evoluutioteoriaa. Joki kirjoittaa myös: ”Luonnontieteissä Jumala... olisi eräänlainen Jokeri, jolla tietysti voitaisiin selittää kaikki, mutta luonnontieteistä tällaiset yliluonnolliset selitysyritykset eivät vie asiaa eteenpäin”. Samalla voidaan kysyä, miten on mahdollista, että luonnontiede uskaltaa tuoda ikäänkuin totena herkässä iässä oleville lapsille ja nuorille muka kaikenkattavia selitysmalleja elämän syyn, synnyn ja kehityksen ihmeen käsittelyyn, ilman Jumalaa tai yliluonnollista?

Kristitty voi varmasti sanoa, että materialistinen naturalismi, jossa kaikki selitetään yksinomaan nykyisin esim. laboratorioissa havaittavin luonnollisin syin, ei voi sisältää kaikkia tarvittavia komponentteja elämän syyn, synnyn ja kehityksen selittämiseen. Selvää on, että yliluonnollisen kaikesta pois jättävä teoria on väistämättä hulluutta, jos onkin Jumala, joka on yli kaiken ja kaikkien ja kaiken taustalla.

Perimmäisten kysymysten tarkastelussa olisi aina syytä ottaa Jumalan mahdollisuus huomioon, vaikka ei itse Häneen uskoisikaan. Monet oppilaat uskovat. Mikä on perimmäisten kysymysten käsittelyä ellei elämän ja olevaisen syyn, synnyn ja kehityksen tarkastelu? Mikäli perimmäisten kysymysten tarkastelussa iskostetaan lapsille ja nuorille että näiden kysymysten käsittelyssä järkevän ihmisen tulee jättää Jumala näiden mietintöjen ulkopuolelle, ei olla kaukana ateistisen filosofian opettamisesta.

Evoluutioteorian perustavaa laatua oleva ongelma on, että se yrittää selittää elämän ja olevaisuuden syyn ilman Jumalaa. Joki kirjoittaa että tiede ei voi olla maailmankatsomus, kuitenkin evoluutioteoriat pyrkivät olemaan todellisuuden määrittelevä maailmankuva. Jossain vaiheessa lapselle tai vanhemmalle tulee vastaan tilanne, jossa on valittava uskooko evoluutioteoriaan vai Raamattuun. Toivon, että lapsia ja nuoria muistettaisiin ajoissa varustaa näiden kysymysten käsittelyyn, koulusta siihen annetaan harvoin apua. Mielestäni tieteellinen kreationismi, ID-liike (Intelligent Design, Älykäs Suunnittelu) ym. järkevä evoluutiokriitiikki antaa työkaluja nähdä luonnossa, ei pelkkä sattuma, vaan Jumalan käden jälki. En voi yhtyä Joen näkemyksiin evoluutiokritiikin tai ID-liikkeen haitallisuudesta kristilliselle uskolle, päinvastoin.

Puhuessaan evoluutioteorian käyttökelpoisuudesta sovellettavana tieteenä, Joki varmasti tarkoittaa mikroevoluutiota, tai mieluummin lajiutumista eli muuntelua, joka voidaan havaita esimerkiksi koirien jalostuksen kautta tapahtuneessa ominaisuuksien muuntelussa. Muut evoluutioteorioiden lajit keskittyvät arvailemaan mistä ja millaisten prosessien kautta energia, materia, raskaammat alkuaineet, tähdet, monimutkaiset molekyylit, elämä ja lopulta monimutkaisemmat elämänmuodot olisivat tänne päätyneet. Nämä arvailut eivät ole eksaktia luonnontiedettä vaan sisältävät voimakkaita maailmankatsomuksellisia ja uskonnollisia piirteitä.

Mielestäni ID-teoreetikoiden ja evoluutiokriikoiden niputtaminen uskonnollisiksi hörhöiksi eikä todellisiksi tiedemiehiksi on aika jyrkkä väite. Esimerkiksi kotisivujeni linkkien kautta löytyy Suomesta ja maailmalta kymmenittäin tohtoritason tutkijoita ja professoreita, jotka uskovat Raamattuun sellaisena kuin se on kirjoitettu, eivätkä vastaavasti pidä erityisen rehellisenä näkemyksiä nykyisen kouluopetuksenkin välittämistä evolutiivisista malleista.

Raamatun mukaan odotamme Uutta Taivasta ja Uutta Maata joita Raamattu kuvaa täydellisinä ympäristöinä kaikille elollisille (vrt. Tuhatvuotinen valtakunta tämän maan päällä). On epälooginen ja epäraamatullinen ajatus, että Jumala olisi aluksi luonut pahan maailman. Raamatun mukaan maailmamme on muuttunut tällaiseksi pahaksi paikaksi vasta sen jälkeen, kun syntiinlankeemuksessa maailmamme kirottiin ja nyt ”koko maailman on pahan vallassa”. Tämä itse asiassa on Raamatun mukaan Jeesuksen rintinkuoleman syy. Selittäessään maailmaa evolutiiviset luonnontieteet lähtevät tarkastelussaan ns. uniformitaristisesta mallista, jonka mukaan kaikki prosessit ja olevaisuus ovat aina olleet sellaisia kuin nykyisin, eikä niihin ole koskaan vaikuttanut mikään yliluonnollinen. Kun tämä on tutkimuksen peruslähtökohta, ei kristitty voi kuin tuhahtaa tämänkaltaisista peruslähtökohdista lähteville arvauksille elämän ja olevaisuuden syystä, synnystä ja kehityksestä.

Jan Nummensalo
FM, Kemia; teol. opisk.(GU)
Seinäjoki
www.perusteet.tk,
jan.nummensalo@perusteet.tk

Joki kommentoi yllä olevaa tekstiä toisessa kirjoituksessaan joka julkaistiin 17.08.05. Kirjoittaja vastasi tähän toiseen teististä evoluutioteoriaa puoltavaan kirjoitukseen 31.08.05.
Perusteet.tk