Opettaja-lehti julkaisi ao. kirjoituksen 14.11.2008. Se on vastaus edellisen kirjoituksen kritiikille.

Perusteet.tk