Ilkassa 16.09. julkaistu kirjoitus:

Antiikin historioitsijat ja Jeesus

Kiitos Kari Hokkaselle mielenkiintoisista kirjoituksista Josefuksesta kahdessa pääkirjoituksessaan!

Ohessa vapaasti käännettynä ote Josefus "Joosef" Flaviuksen teoksesta Juutalaisten muinaishistoria, 18:3.3 (julkaistu 93 j.Kr.):

"Samaan aikaan eli viisas mies nimeltään Jeesus, jos voimme edes kutsua häntä ihmiseksi. Hän oli ihmeiden tekijä ja niiden opettaja jotka mieluusti kuulivat totuutta. Monet juutalaiset ja pakanatkin alkoivat seurata Häntä ja Hänen uskottiin olevan Kristus. Kun Pilatus oli johtajiemme kateuden vuoksi ristiinnaulinnut Hänet, ne jotka Häntä rakastivat pysyivät edelleen Hänelle lojaaleina ja Hän ilmestyi heille kolmantena päivänä kuolemansa jälkeen. Profeetat ennustivat etukäteen nämä ja monet muut Häneen liittyvät ihmeelliset asiat. Kristityt, jotka on nimetty Hänen mukaansa, ovat olemassa vielä tänäkin päivänä."

Josefuksen teoksista tärkeimmät ovat Juutalaissota, Juutalaisten muinaishistoria, Apionia vastaan ja Omaelämäkerta. Englanninkielen taitoisille Josefuksen pääteokset löytyvät netistä mm: http://www.ccel.org/ccel/josephus/works/files/works.html.

Josefus Flaviuksen lisäksi Jeesuksen antiikin kirjailijoista mainitsevat myös Plinius nuorempi (k. n. 133), Suetonius (k. n. 150) ja Karin jo mainitsema Tacitus (k. 116). Koraanissa Jeesus ja Maria esiintyvät nimillä Isa ja Mirjam.

Antiikin kirjailijoista ainakin Thallus (Historiat, 1.3) ja Phlegon (Kronikat, 1.13) mainitsevat pimeyden ja maanjäristyksen pääsiäisenä 33 j.Kr. (Matt 27:45, 51). Origenes ja Julius Africanus vahvistavat myöhemmin tapahtuman omissa kirjoituksissaan.

Ystävällisin terveisin

Jan Nummensalo, Seinäjoen vapaakirkko
Taustaa:

Tohtori Hokkanen käsittelee pääkirjoituksessaan Ilkassa 12.09.2004 erään antiikin tärkeimmän historioitsijan, Josefus "Joosef" Flaviuksen teosta "Juutalaissodan historia". Koska Josefus oli lähes Jeesuksen aikalainen ja juutalainen, Hokkanen ihmettelee kirjoituksessaan miksei Josefus mainitse ollenkaan Jeesusta. Pääkirjoitus oli otsikoitu sanoilla Joosef ei tuntenut Jeesusta. Eräs väliotsikko oli Missä Jeesus ja kristityt?. Mielestäni Ilkan 12.09.2004 pääkirjoitus antoi vääränlaisen vaikutelman Josefuksen suhtautumisesta Jeesukseen, vaikka on aivan totta että juuri em. kirjassaan Josefus ei Jeesusta mainitsekaan.

Informoin päätoimittaja Hokkasta 12.09.2004 asian tiimoilta alla olevilla tiedoilla (+hiukan ylimääräistäkin aineistoa). Hokkanen korjasikin nopeasti asiaa pääkirjoitustaan 14.09.2004 julkaistun seuraavan pääkirjoituksensa lopussa. Koska korjaus oli kuitenkin hieman huomaamaton, kirjoitin lisäinformaatioksi yllä olevan kirjoituksen joka ystävällisesti julkaistiinkin 16.09.2004.

Perusteet.tk